Archiwum

20 grudnia 2020

» Życzenia świąteczne

 

Serdeczne życzenia zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, udanej zabawy sylwestrowej oraz pomyślności w Nowym 2021 Roku składają pracownicy Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.

 


 4 grudnia 2020

» Konkurs na stanowisko asystenta

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji ogłosił konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Data przyjmowania zgłoszeń upływa 5 stycznia 2021 roku. Więcej informacji...


30 listopada 2020

» Transformacja obszarów miejskich — doświadczenia z Indii

Pracownicy Katedry — dr inż. Tomasz Noszczyk, wspólnie z mgr inż. Katarzyną Cegielską i dr inż. Anitą Kukulską-Kozieł są członkami Urban Policies (www.urbanpolicies.eu), tj. sieci społecznościowej, która organizuje spotkania i webinaria poświęcone przestrzeni miejskiej. Najbliższe webinarium odbędzie się 4 grudnia o godz. 15:00. Tytuł spotkania to: Urban transformations in the world: a perspective from India. Zapraszamy!

Informacja jak zarejetsrować się na Webinar.


24 listopada 2020

» Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marii Nawieśniak-Caesar

Rada dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaprasza na publiczną, zdalną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Marii Nawieśniak-Caesar. Maria Nawieśniak-Caesar jest doktorantką w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Obrona odbędzie się 11 grudnia 2020 roku o godzinie 9:00. Przeprowadzona zostanie transmisja on-line z przedmiotowego wydarzenia, które będzie otwarte dla wszystkich. Temat pracy: Zintegrowana metoda krajobrazowo-hydromorfologiczna do oceny dolin rzecznych. Zawiadomienie o terminie obrony.

OGLĄDAJ NA ŻYWO


18 listopada 2020

» Współpraca naukowa z Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Switzerland nawiązali współpracę w dziedzinie badań i edukacji. Na podstawie zawartej umowy Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu weźmie udział w wieloletnich międzynarodowych badaniach z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Szeroko zakrojony projekt naukowy przwewiduje badania w jedenastu krajach Europy. 


4 listopada 2020

» Konferencja naukowa: Ekologia miejska i dziedzictwo kulturowe miasta

W dniach 22-23 października 2020 roku odbyła się XXVI międzynarodowa konferencja naukowa pt. Ekologia miejska i dziedzictwo kulturowe miasta. Konferencję zorganizowała Katedra Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej oraz Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Tegoroczna konferencja poświęcona była problematyce ekologii miejskiej i dziedzictwa kulturowego w miastach.

W konferencji udział wzięły dwie koleżanki z naszej katedry – dr hab. inż. Barbara Prus i dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, które zaprezentowały referaty pt.:
  • B. Prus, M. Dudzińska, S. Bacior, The influence of Flood Hazard Areas on the Activity of Residential Land Property Market in Cultural Heritage City Sandomierz.
  • M. Wilkosz-Mamcarczyk, B. Olczak, Identificationand delimitation of areas in need of introducing elements of green and blue infrastructure – an approach based on the quality of space surrounded by objects of cultural heritage on the example of Krakow.
  • K. Hodor, Ł. Przybylak, J. Kuśmierski, M. Wilkosz-Mamcarczyk, Historic gardens in the era of Covid-19.

30 września 2020

» Architektura Krajobrazu wyróżniona!

Kierunek Architektura Krajobrazu, którym opiekują się architekci i architekci krajobrazu z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu zajął II miejsce w Polsce w rankingu szkół wyższych „Perspektywy 2020”. To potwierdzenie wyskoich kwalifikacji zawodowych, jakie uzyskują studenci Uniwersytetu Rolniczego na kierunku Architektura Krajobrazu. Zapraszamy na studia!


29 września 2020

» Dziękujemy Panie Profesorze!

W dniu 29 września 2020 roku odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniego kierownika Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji — prof. dr hab. Krzysztofa Gawrońskiego. Profesorowi serdecznie dziękujemy za lata współpracy. Jednocześnie życzymy dużo zdrowia i pomyślności. Fotografie.

25 września 2020

» Uniwersytet Rolniczy nagrodzony w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku

Przebudowa spichlerza przy ul. Balickiej w Krakowie na budynek użyteczności publicznej dla Uniwersytetu Rolniczego została nagrodzona przez jury konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Celem konkursu jest wyłanianie i nagradzanie przedsięwzięć budowlanych wyróżniających się szczególnymi walorami. Przebudowa spichlerza zdobyła I miejsce i tytuł „Modernizacja Roku” i „Budowa XXI w.” w kategorii edukacja i szkolnictwo.

Inwestycja objęła przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynków gospodarczych wchodzących w skład dawnego założenia dworskiego z 1885 roku. Budynki te służyły głównie do przechowywania zbóż, suszonek, a także utrzymaniu zwierząt gospodarskich. Obecnie w budynku odbywają się zajęcia ze studentami kierunku Architektura Krajobrazu, który jest realizowany w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W budynku znjaduje się także główna siedziba architektów i architektów krajobrazu z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, URK).


1 lipca 2020

» Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anity Kukulskiej-Kozieł

W dniu 1 lipca 2020 roku o godzinie 11.30 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anity Kukulskiej-Kozieł (zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej). Temat pracy: Metoda wyznaczania zasobów terenów inwestycyjnych. Promotorem pracy jest prof. Krzysztof Gawroński, a promotorem pomocniczym dr Renata Różycka-Czas. Obrona pracy doktorskiej, z uwagi na obostrzenia pandemiczne, odbyła się w formie zdalnej. Nie przeszkodziło to jednak naszej koleżance zaprezentować się z jak najlepszej strony. Gratulujemy pani doktor!


27 listopada 2019

» Konkurs architektoniczny: Drugie Życie Fortu

Zapraszamy do zapoznania się z galerią fotografii z posiedzenia jury konkursowego oraz z konferencji i wystawy pokonkursowej, na której ogłoszono zwycięzców konkursu (25-26 listopada 2019 roku).

Głównym celem konkursu „Drugie Życie Fortubyło wykonanie projektu koncepcyjnego Centrum Administracyjnego w Zielonkach w rejonie fortu „Marszowiec” wraz z opracowaniem projektu zieleni. Konkurs miał charakter międzynarodowy i skierowany był do pracowników naukowych i studentów architektury i architektury krajobrazu.

Kierownikiem projektu jest dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk. Gratulujemy!

Międzynarodowy konkurs architektoniczno-krajobrazowy „Drugie Życie Fortu”, którego organizatorem był Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, realizowany był w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę 514/P-DUN/2019 finansowanym ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR