Archiwum

25 września 2020

» Uniwersytet Rolniczy nagrodzony w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku

Przebudowa spichlerza przy ul. Balickiej w Krakowie na budynek użyteczności publicznej dla Uniwersytetu Rolniczego została nagrodzona przez jury konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Celem konkursu jest wyłanianie i nagradzanie przedsięwzięć budowlanych wyróżniających się szczególnymi walorami. Przebudowa spichlerza zdobyła I miejsce i tytuł „Modernizacja Roku” i „Budowa XXI w.” w kategorii edukacja i szkolnictwo.

Inwestycja objęła przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynków gospodarczych wchodzących w skład dawnego założenia dworskiego z 1885 roku. Budynki te służyły głównie do przechowywania zbóż, suszonek, a także utrzymaniu zwierząt gospodarskich. Obecnie w budynku odbywają się zajęcia ze studentami kierunku Architektura Krajobrazu, który jest realizowany w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W budynku znjaduje się także główna siedziba architektów i architektów krajobrazu z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, URK).


1 lipca 2020

» Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anity Kukulskiej-Kozieł

W dniu 1 lipca 2020 roku o godzinie 11.30 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anity Kukulskiej-Kozieł (zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej). Temat pracy: Metoda wyznaczania zasobów terenów inwestycyjnych. Promotorem pracy jest prof. Krzysztof Gawroński, a promotorem pomocniczym dr Renata Różycka-Czas. Obrona pracy doktorskiej, z uwagi na obostrzenia pandemiczne, odbyła się w formie zdalnej. Nie przeszkodziło to jednak naszej koleżance zaprezentować się z jak najlepszej strony. Gratulujemy pani doktor!


27 listopada 2019

» Konkurs architektoniczny: Drugie Życie Fortu

Zapraszamy do zapoznania się z galerią fotografii z posiedzenia jury konkursowego oraz z konferencji i wystawy pokonkursowej, na której ogłoszono zwycięzców konkursu (25-26 listopada 2019 roku).

Głównym celem konkursu „Drugie Życie Fortubyło wykonanie projektu koncepcyjnego Centrum Administracyjnego w Zielonkach w rejonie fortu „Marszowiec” wraz z opracowaniem projektu zieleni. Konkurs miał charakter międzynarodowy i skierowany był do pracowników naukowych i studentów architektury i architektury krajobrazu.

Kierownikiem projektu jest dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk. Gratulujemy!

Międzynarodowy konkurs architektoniczno-krajobrazowy „Drugie Życie Fortu”, którego organizatorem był Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, realizowany był w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę 514/P-DUN/2019 finansowanym ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR