Konkurs
Konkurs dla uczniów szkół średnich nt. Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym
 
Elementy dziedzictwa kulturowego przyjmują nierzadko spektakularne, monumentalne formy lub są delikatne i ulotne, jak szeptane ludowe baśnie czy kołysanki. Bywają wyryte w skale, zapisane na kartach papieru lub przyjmują postać cyfrową. II edycja konkursu dla uczniów szkół średnich nt. „Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym” jest poświęcona cyfrowemu dziedzictwu kulturowemu. Cyfrowe artefakty to najczęściej pojedyncze pliki, ale także oprogramowanie, które nie jest już wykorzystywane z uwagi na postęp technologiczny. Cyfrowe artefakty mają co najmniej dwie przeciwstawne właściwości – chociaż można je kopiować i odtwarzać praktycznie w nieskończoność, jednocześnie można je relatywnie łatwo „utracić bezpowrotnie”. W dużej mierze wynika to ze zmian technologicznych, które sprawiają, że coraz trudniej jest przechowywać archaiczne oprogramowanie oraz sprzęt (komputerowy) w niezmienionym stanie [pobierz agendę].
 
#
 
Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Celem konkursu jest przygotowanie pracy na temat: Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym – cyfrowe dziedzictwo kulturowe. Termin przyjmowania prac konkursowych upływa 16 kwietnia 2023 roku.
 
Szczegóły i regulamin II edycji konkursu (2023):
— Załącznik 1 do Regulaminu konkursu – Karta zgłoszeniowa projektu do konkursu,
— Załącznik 2 do Regulaminu konkursu – Oświadczenia uczestnika konkursu.
 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy pisemno-graficznej (rozdzielczość min. 300 dpi), w formacie A3 z minimalną liczbą wyrazów 500. Praca powinna obejmować opis, dokumentację fotograficzną i/lub szkice dotyczące elementów dziedzictwa kulturowego. Organizator przewidział nagrody pieniężne dla laureatów konkursu, ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:
a) I miejsce – 2000 zł,
b) II miejsce – 1000 zł,
c) III miejsce – 500 zł.
 
Miejscem zgłoszenia pracy jest siedziba organizatora, tj. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, ul. Balicka 253c, 30-198 Kraków (tel. 12 662 40 17).
 
Zachęcamy do udziału!
 
 
Wyniki pierwszej edycji konkursu Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym

Relacja prasowa i materiał wideo

I miejsce zajęła praca pt: Jaśkowice-Zdrój. Szkic o zapomnianym podkrakowskim uzdrowisku
Nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł otrzymał autor pracy: Adrian Musiał (woj. małopolskie).
Komentarz ekspertów: W pracy drukowanej oraz na posterze przedstawiono miejscowość Jaśkowice-Zdrój, tj. „zapomniane podkrakowskie uzdrowisko”. Autor opisał aktywność lokalnych stowarzyszeń, które działają na rzecz przywracania świadomości historycznej mieszkańcom miejscowości. Autor wykazał, że historia uzdrowiska warta jest zachowania, ponieważ pamięć o nim stopniowo zanika.

II miejsce zajęła praca pt: Pałac Ślubów
Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł otrzymała autorka pracy: Vanessa Przysucha (woj. śląskie).
Komentarz ekspertów: Autorka w opisie obiektu zwróciła uwagę na subtelne połączenie architektury z elementami sztuki. Praca wykracza poza inżynierskie, odtwórcze ramy i wznosi się na wyższy poziom abstrakcji. Konstrukcja utworzona w latach 80. XX wieku, poprzez prezentację artystyczną, została przeniesiona w futurystycznie postrzeganą przyszłość, gdzie nieco brutalne kształty budowli łagodzone są poprzez grę świateł i cieni.

III miejsce zajęła praca pt: W śląskim domu – sztuka i rozrywka
Nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł otrzymał autor pracy: Franciszek Owczarek (woj. śląskie).
Komentarz ekspertów: Autor w pierwszej części pracy opisał wybrane oleodruki, przede wszystkim poświęcone tematyce sakralnej oraz rolę, jaką pełniły w domostwach w XIX oraz XX wieku. Druga część pracy poświęcona jest historycznym audycjom radiowym. Autor wykazał potrzebę przypomnienia, zaprezentowania oraz zachowania od utracenia oleodruków oraz audycji radiowych wpisujących się w dziedzictwo kulturowe Śląska.

dr inż. Karol Król, prof. URK
Przewodniczący Jury konkursowego
 
 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK