Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

      Otwarte Zasoby Edukacyjne 

Kierunki geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzenna pozwalają studiować na pierwszym i do tej pory jedynym programie z planowania przestrzennego w Polsce, prowadzonym przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP na wydziale innym niż Architektura [więcej]

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 4 października 2011 r. w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, z dniem 1 października 2011 r. w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji dotychczasową Katedrę Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych przekształca się w Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.

Katedra Planowania i Organizacji Terenów Rolniczych powołana została w 1965 r. na Wydziale Melioracji Wodnych z Oddziałem Geodezji Urządzeń Rolnych. W 1997 roku nastąpiła zmiana nazwy na Katedrę Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych. W 2011 roku nazwę Katedry zmieniono na: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Pod taką nazwą funkcjonuje ona do chwili obecnej.

Katedra prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w ramach kierunków geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska oraz architektura krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W 2020 roku, decyzją Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w strukturze Katedry powołano laboratoria: Informacji Przestrzennej (Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.) oraz Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego (Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.).

W 2021 roku specjalność Geoinformacja (studia II stopnia) uzyskała Certyfikat Akredytacyjny VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”. Prestiżowe wyróżnienie cieszy tym bardziej, że certyfikat został nadany przez komisję składającą się z najwyższej klasy ekspertów.

Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Józef Hernik
 

Wybrane projekty realizowane w KGPiAK:

#  #   #  Cultural heritage of small homelands     #  #  Geoinformacja   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK