Aktualności

15 lutego 2021

» Geoinformacja uzyskała certyfikat jakości!

Specjalność Geoinformacja (studia II stopnia) uzyskała Certyfikat Akredytacyjny VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”. Wysiłek naszego zespołu został doceniony. Geoinformacja to dobry kierunek studiów!

Geoinformacja


14 lutego 2021

» Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią. II edycja konkursu dotyczy prac obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku kalendarzowym 2020. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2021 roku. Szczegóły na stronie internetowej PAN.


10 lutego 2021

» Cykl: z życia Katedry

W styczniu 2021 roku interdyscyplinarny zespół z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, we współpracy z WTŻ, złożył wniosek w konkursie HORIZON 2020. Akronim i tytuł projektu: GREEN ACTION – Advancing International Innovative Systems with Shared Intergroup Benefits from the Green Deal. Pracami zespołu kierował prof. Józef Hernik. Czekamy na ocenę wniosku.


15 stycznia 2021

» Kierunek Gospodarka Przestrzenna, specjalność Geoinformacja

Zachęcamy wszystkich studentów do zapoznania się z ofertą kierunku Gospodarka Przestrzenna na specjalności Geoinformacja i zainteresowania się tą opcją pogłębiania wiedzy. Zdobywanie umiejętności związanych z pracą z zaawansowanymi systemami analizy i prezentacji danych przestrzennych powoduje, że nasz absolwent jest poszukiwanym na rynku pracy specjalistą. Specjalność Geoinformacja...


7 stycznia 2021

» Cykl: z życia Katedry

W styczniu 2021 roku otrzymaliśmy kartkę świąteczną od Pani dr Małgorzaty Wilczkiewicz, emerytowanego pracownika Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Za życzenia serdecznie dziękujemy! Polecamy jedną z publikacji Pani doktor pt: Kierunki rozwoju architektury krajobrazu w Stanach Zjednoczonych.

kartka

fot. Pine Bank Arch, Central Park, NY, USA


5 stycznia 2021

» Transformacja obszarów miejskich — doświadczenia z Polski i Węgier

Pracownicy Katedry — dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, mgr inż. Katarzyna Cegielska oraz dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. UR są członkami Urban Policies (www.urbanpolicies.eu). Urban Policies to sieć społecznościowa, która organizuje spotkania i webinaria poświęcone przestrzeni miejskiej. Najbliższe webinarium odbędzie się 15 stycznia 2021 roku o godz. 15:00. Tytuł spotkania to: Urban transformations in the world: a perspective from Poland and Hungary. Zapraszamy! Zarejestruj się na bezpłatny Webinar!


 1 stycznia 2021

» Nieznane Dziedzictwo Kulturowe Małopolski

Dziekani Wydziałów Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Technologii Żywności zapraszają PT Studentów do wzięcia udziału w wydarzeniu: przygotowanie pracy na temat: Nieznane Dziedzictwo Kulturowe Małopolski.
Praca może przyjąć postać: 1) opracowania pisemnego (np. format doc, docx, odt) rozszerzonego o zdjęcia autorskie wraz z opisem, z minimalną liczbą wyrazów 1000, lub 2) opracowania pisemno-graficznego (rozdzielczość min 300 dpi), np. plansza formatu A3 z minimalną liczbą wyrazów 1000. Przygotowany materiał może dotyczyć „nieznanego” dziedzictwa kulturowego:

a) materialnego, np.:

 • budynki i elementy małej architektury związane z budownictwem drewnianym, murowanym, chałupy;
 • pozostałości budownictwa historycznego, np. ruiny niegdyś istniejących /ważnych dla mieszkańców/ budynków;
 • ogrody wiejskie i stare układy urbanistyczne;

b) niematerialnego, np.:

 • potrawy, tradycyjne wyroby (np. sery, nalewki, wędliny itd.);
 • zwyczaje/tradycja  (kontynuowane/niekontynuowane – pamiętane przez nielicznych już mieszkańców);
 • niepowtarzalne gatunki roślin i zwierząt, upraw – charakterystyczne dla regionu/lokalne;
 • krajobrazy (unikatowe widoki, panoramy, zawierające charakterystyczne dla obszaru elementy);
 • rękodzieło, wyroby rzemieślnicze, np.: wyroby skórzane, ceramika, hafty, koronki;
 • wzory artystyczne/ludowe (np. motywy kwiatowe).

c) bazującego na przekazach ustnych, tj. wspomnienia z pamiętnika, opowiadania, opis zwyczajów związany z tradycyjnymi miejscami, miejscowościami, tradycyjnymi wyrobami, strojami, zwyczaje kultywowane w rodzinach (przekazywane tradycje, przedmioty pamiątkowe).

Przygotowane opracowania są związane z projektem ‘Cultural heritage of small homelands’ (Dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn) no. PPI/APM/2018/1/00010/U/001, który jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone w Katalogu Dziedzictwa Kulturowego Woj. Małopolskiego Małych Miasteczek i Wsi.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia, którzy dostarczą pracę otrzymają z rąk Dziekanów certyfikaty uczestnictwa.

Wszelkie uwagi oraz prace prosimy nadsyłać na adres internetowy: k.krol@urk.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2021 r.


20 grudnia 2020

» Życzenia świąteczne

 

Serdeczne życzenia zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, udanej zabawy sylwestrowej oraz pomyślności w Nowym 2021 Roku składają pracownicy Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.

 


 4 grudnia 2020

» Konkurs na stanowisko asystenta

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji ogłosił konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Data przyjmowania zgłoszeń upływa 5 stycznia 2021 roku. Więcej informacji...


30 listopada 2020

» Transformacja obszarów miejskich — doświadczenia z Indii

Pracownicy Katedry — dr inż. Tomasz Noszczyk, wspólnie z mgr inż. Katarzyną Cegielską i dr inż. Anitą Kukulską-Kozieł są członkami Urban Policies (www.urbanpolicies.eu), tj. sieci społecznościowej, która organizuje spotkania i webinaria poświęcone przestrzeni miejskiej. Najbliższe webinarium odbędzie się 4 grudnia o godz. 15:00. Tytuł spotkania to: Urban transformations in the world: a perspective from India. Zapraszamy!

Informacja jak zarejetsrować się na Webinar.


24 listopada 2020

» Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marii Nawieśniak-Caesar

Rada dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaprasza na publiczną, zdalną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Marii Nawieśniak-Caesar. Maria Nawieśniak-Caesar jest doktorantką w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Obrona odbędzie się 11 grudnia 2020 roku o godzinie 9:00. Przeprowadzona zostanie transmisja on-line z przedmiotowego wydarzenia, które będzie otwarte dla wszystkich. Temat pracy: Zintegrowana metoda krajobrazowo-hydromorfologiczna do oceny dolin rzecznych. Zawiadomienie o terminie obrony.

OGLĄDAJ NA ŻYWO


18 listopada 2020

» Współpraca naukowa z Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Switzerland nawiązali współpracę w dziedzinie badań i edukacji. Na podstawie zawartej umowy Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu weźmie udział w wieloletnich międzynarodowych badaniach z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Szeroko zakrojony projekt naukowy przwewiduje badania w jedenastu krajach Europy.


4 listopada 2020

» Konferencja naukowa: Ekologia miejska i dziedzictwo kulturowe miasta

W dniach 22-23 października 2020 roku odbyła się XXVI międzynarodowa konferencja naukowa pt. Ekologia miejska i dziedzictwo kulturowe miasta. Konferencję zorganizowała Katedra Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej oraz Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Tegoroczna konferencja poświęcona była problematyce ekologii miejskiej i dziedzictwa kulturowego w miastach.

W konferencji udział wzięły dwie koleżanki z naszej katedry – dr hab. inż. Barbara Prus i dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, które zaprezentowały referaty pt.:
 • B. Prus, M. Dudzińska, S. Bacior, The influence of Flood Hazard Areas on the Activity of Residential Land Property Market in Cultural Heritage City Sandomierz.
 • M. Wilkosz-Mamcarczyk, B. Olczak, Identificationand delimitation of areas in need of introducing elements of green and blue infrastructure – an approach based on the quality of space surrounded by objects of cultural heritage on the example of Krakow.
 • K. Hodor, Ł. Przybylak, J. Kuśmierski, M. Wilkosz-Mamcarczyk, Historic gardens in the era of Covid-19.

30 września 2020

» Architektura Krajobrazu wyróżniona!

Kierunek Architektura Krajobrazu, którym opiekują się architekci i architekci krajobrazu z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu zajął II miejsce w Polsce w rankingu szkół wyższych „Perspektywy 2020”. To potwierdzenie wyskoich kwalifikacji zawodowych, jakie uzyskują studenci Uniwersytetu Rolniczego na kierunku Architektura Krajobrazu. Zapraszamy na studia!


29 września 2020

» Dziękujemy Panie Profesorze!

W dniu 29 września 2020 roku odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniego kierownika Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji — prof. dr hab. Krzysztofa Gawrońskiego. Profesorowi serdecznie dziękujemy za lata współpracy. Jednocześnie życzymy dużo zdrowia i pomyślności. Fotografie.


 

Przejdź do archiwum wiadomości.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR