Aktualności

25 maja 2023 # # #

 » Spotkanie studentów i absolwentów kierunków GP i AK

#

Zapraszamy na spotkanie integracyjne studentów i absolwentów kierunków gospodarka przestrzenna oraz architektura krajobrazu, połączone z seminarium pt. „Łączy nas architektURa”, na którym zaplanowano wystąpienie prof. Olgi Mykhaylyshyn oraz dr inż. arch. Małgorzaty Wilczkiewicz pt.: „Osobliwy Dziennik Budowy”. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa prac studentów kierunku architektura krajobrazu poświęcona zagospodarowaniu terenu otaczającego Budynek Jubileuszowy URK. Kuratorem wystawy jest dr inż. arch. Leszek Bylina.

Pobierz agendę 


24 maja 2023 # # #

 » Nagrody Ministra w dziedzinie geoinformacja wręczone!

W dniu 23 maja 2023 r. Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński wręczył nagrody laureatom V edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

# # # #

Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii prace magisterskie otrzymał mgr inż. Wojciech Krok, absolwent kierunku gospodarka przestrzenna, specjalność geoinformacja, za pracę pt. Analiza atrakcyjności działek ewidencyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obrębie Opatowice.

Nagrodzona praca, której promotorem jest dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. URK została obroniona przez pana Wojciecha Kroka w 2022 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Absolwentowi URK, jak i promotorowi pracy życzymy dalszych sukcesów!


20 maja 2023 # # #

 » Sesja Kół Naukowych

#

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników do wzięcia udziału w Sesji Kół Naukowych, która odbędzie się w poniedziałek 29 maja 2023 r. Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej: https://kolanaukowe.urk.edu.pl

W szczególności zachęcamy do zapoznania się z referatami studentów z Koła Naukowego LOCUS:

  • Wdrożenie systemu informacji przestrzennej na poziomie lokalnym na przykładzie zieleni miejskiej w Skawinie (Patrycja Burtan, Michalina Czech, Jan Całus),
  • Testowanie metod badania zagrożeń wizualnych (Gabriela Czyżycka),
  • Wykorzystanie narzędzi GIS do analizy zmian rzeźby terenów górniczych w obrębie doliny rzeki Szotkówki (Paweł Wita).

Wszystkie prace powstały pod opieką dr inż. Barbary Czesak z @KGPiAK.


11 maja 2023 # # #

 » Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniach

Pracownicy @KGPiAK URK prowadzą badania naukowe dotyczące rozwoju strefy podmiejskiej Krakowa, tj. na terenie czternastu gmin ościennych (agenda). W związku z tym zapraszamy do wypełnienia i rozesłania formularzy ankietowych:
1) ankieta skierowana do przedstawicieli władz, dyrektorów i kierowników referatów urzędów podkrakowskich gmin:
https://forms.gle/dt6FChvgk4kCJPSs8
2) ankieta skierowana do mieszkańców podkrakowskich gmin:
https://forms.gle/k7G4DPF4m1pL6cga6

Kierownikiem badania jest dr Julia Gorzelany z @KGPiAK, e-mail: julia.gorzelany@urk.edu.pl. Z góry dziękujemy za państwa zaangażowanie.


31 kwietnia 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W dyskusji nad kształtem i wyrazem współczesnej przestrzeni pracownicy @KGPiAK łączą spojrzenie inżynierskie, urbanistyczne i artystyczne. W kwietniu 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy @UR_WISiG a fundacją AYA FOUND, reprezentowaną przez Prezesa Fundacji, pana Aleksandra Janickiego. Zadania będą realizowane przez pracowników KGPiAK oraz Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej WIŚiG. Galeria fotografii

# #


24 kwietnia 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy RuralStrateg

W piątek 21 kwietnia 2023 roku odbyło się seminarium naukowo-organizacyjne zespołu projektowego RuralStrateg. Poruszono kwestie związane z rozbudową bazy zanikających elementów dziedzictwa kulinarnego subregionów oraz publikacji monograficznej.

# #


20 kwietnia 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy Sustainable beekeeping in Visegrad group

19 kwietnia 2023 r. w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu odbył się workshop na temat metodyki badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu ‘Sustainable beekeeping in Visegrad group’ (2023-2024), finansowanego z programu VISEGRAD FUND. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy University of Veterinary Sciences Brno oraz URK.

# # #


14 kwietnia 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen

W piętek 14 kwietnia 2023 roku odbyły się seminaria organizacyjne i naukowe GeoSen. W seminarium naukowym uczestniczyli przedstawiciele URK, TU Darmstadt, Geomatic oraz CORAMaps. Zaprezentowano wyniki klasyfikacji danych oraz opracowane algorytmy AI. Ponadto omówiono sprawy organizacyjne seminariów w Niemczech i w Polsce.

# # #


21 marca 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W dniu 20 marca 2023 r. miała miejsce wizyta przedstawicieli INSA CENTRE VAL DE LOIRE (Francja) pod kierunkiem dyrektora Yanna Chamaillarda w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – Sekretarz Generalny Janusz Ptak – SITPF (Francja) oraz Dziekani Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Rozmawiano o możliwościach współpracy (galeria fotografii).

# #

Wizyta delegacji z Francji w Katedrze GPiAK została zorganizowana dzięki uprzejmości pana prof. Jerzego Nizińskiego (IEES-PARIS). 


20 marca 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

20 marca br. JM Rektor URK podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie a Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN). Na dokumencie podpisy złożyli: JM Rektor URK, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK oraz prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości – Arkadiusz Urban.
Zobowiązania Uczelni wynikające z niniejszego porozumienia będą realizowane przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu (@KGPiAK) Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, a z ramienia KZN przez Departament Rozwoju i Analiz.

# #

W wydarzeniu z ramienia KZN udział wzięli: Łukasz Półchłopek – dyrektor Departamentu Rozwoju i Analiz oraz Agata Ojczyk – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju i Analiz. Z ramienia Uniwersytetu Rolniczego obecni byli: dr hab. inż. Tomasz Salata prof. URK – prodziekan @UR_WISiG ds. kierunków: geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, prof. dr hab. inż. Józef Hernik – kierownik @KGPiAK oraz dr Julia Gorzelany, koordynator współpracy KGPiAK z KZN.
Współpraca obejmować będzie m.in. współdziałanie w zakresie dydaktyki, prace o charakterze badawczo-rozwojowym i naukowym, wspólne działania w celu uzyskania dofinansowania dla realizowanych przedsięwzięć oraz współwystępowanie obu jednostek w celu realizacji projektów. 


 14 marca 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Wielu użytkowników Internetu poszukuje informacji o dziedzictwie kulturowym za pomocą wyszukiwarek internetowych i w bazach danych. Jaki jest kontekst oraz częstość występowania dziedzictwa kulturowego w zapytaniach użytkowników Internetu? Na to i inne pytania odpowiedzi szukał dr inż. Karol Król, prof. URK z @KGPiAK. Więcej w artykule:

Król, K., Zdonek, D. (2023). Cultural Heritage Topics in Online Queries: A Comparison between En-glish- and Polish-Speaking Internet Users. Sustainability, 15(6), 5119. https://doi.org/10.3390/su15065119

#


13 marca 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy studentów kierunku architektura krajobrazu na konsultacje (w języku polskim) z prof. Olgą Mykhaylyshyn, kierownikiem Katedry Architektury na Wydziale Budownictwa i Architektury Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem (Ukraina) w terminie od 13 do 17 marca w godzinach 10.00–13.00 w pok. 2.10 „Spichlerz”. Tematyka konsultacji: 1) system kształcenia w Ukrainie, a w tym w zakresie architektury, 2) uprawnienia zawodowe w dziedzinie architektury w Ukrainie. Konsultacje odbędą się w ramach projektu „Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni”.


10 marca 2023 # # #

 » Zapraszamy na Dzień Otwarty!

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się w budynkach Wydziału przy al. Mickiewicza 24/28 oraz ul. Balickiej 253C, 21 marca 2023 r. w godzinach 12:00–14:45. Zapraszamy na wystawy ogólnodostępne oraz warsztaty – wymagana jest rejestracja.

#

Z ramienia @KGPiAK warsztaty poprowadzą: dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK i dr inż. Katarzyna Cegielska (GIS – technologia tworzenia map cyfrowych) oraz dr Julia Gorzelany (Poznaj swoje supermoce z kartami archetypów). Swoje umiejętności zaprezentują także członkowie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Locus (Geoinformacja na Giewoncie). 


8 marca 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy Sustainable beekeeping in Visegrad group

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu uczestniczy w nowym międzynarodowym projekcie badawczym ‘Sustainable beekeeping in Visegrad group’ (2023-2024) z programu VISEGRAD FUND. Liderem projektu jest University of Veterinary Sciences Brno, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, Brno, Czechy. Partnerami projektu są:

  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Polska,
  • University of Chemistry and Technology, Praga, Czechy,
  • Bee Research Institute, Máslovice, Czechy,
  • University of veterinary medicine and pharmacy in Košice, Koszyce, Słowacja,
  • Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Budapeszt, Węgry.

W dniu 6 marca 2023 r. zorganizowano na University of Veterinary Sciences Brno seminarium kick-off meeting na otwarcie projektu. W imieniu Katedry na seminarium uczestniczyli dr hab. inż. Barbara Prus, prof. URK oraz prof. dr hab. inż. Józef Hernik.

# #

 » Zapraszamy do zapoznania się z galerią fotografii oraz progamem kick-off meeting.


 1 marca 2023 # # #

 » Konkurs dla uczniów szkół średnich nt. Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym

#


28 lutego 2023 # # #

 » Cykl: współpraca międzynarodowa

28 lutego 2023 r. w balickim Spichlerzu mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć kadrę prowadzących i studentów projektu Lviv Social Resilient City 2.0 Urban Density Lab Lviv 2023. Projekt umożliwił wymianę wiedzy, umiejętności i sposobów patrzenia na przestrzeń pomiędzy parterami, studenami TU Vienna oraz The National University L'vivska Polytechnic. Celem projektu jest opracowanie koncepcji urbanistycznych dla dwóch wybranych dzielnic Lwowa (pobierz agendę). Prace prowadzono pod opieką biura planowania przestrzennego miasta Lwowa. Galeria fotografii.

# # #

Jednym z koordynatorów projektu i pomysłodawcą krakowskiego spotkania jest profesor Bohdan Cherkes z @KGPiAK. Prezentacja projektów miała się odbyć na Ukrainie, jednak ze względu na okupację rosyjską nie było to możliwe. Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej: vienna-lviv.info

» Relacja prasowa


22 lutego 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen

We wtorek 21 lutego 2023 roku odbyło się seminarium projektowe zespołów GeoSen oraz Geomatic z członkami Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział w Krakowie. Na seminarium dyskutowano nad koncepcją narzędzia usprawnieniającego proces planowania przestrzennego, w tym proces konsultacji społecznych.

# # 


21 lutego 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W wtorek 21 lutego 2023 roku odbyło się seminarium naukowe poświęcone badaniom byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych w Polsce, a dokładniej okolic Dolnego Śląska, prowadzonym przez Alicję Prusinską, studentkę studiów magisterskich ETH w Zurichu. Na seminarium omawiana była m.in. kondycja i problemy (takie jak susza) w gospodarstwach rolnych oraz rola architektury na terenach rolnych w Polsce.

# # # #


20 lutego 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen

W poniedziałek 20 lutego 2023 roku odbyło się seminarium naukowo-projektowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Geomatic oraz zespół z @KGPiAK. Przedmiotem ożywionej dyskusji były funkcjonalności aplikacji (internetowej) przydatnej w pracy architektów, urbanistów, projektantów i jednostek administracji publicznej.

# # 


16 lutego 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Badania przeprowadzone przy współudziale dra inż. Karola Króla, prof. URK z @KGPiAK pokazały, że w świadomości mieszkańców woj. małopolskiego dominuje „typowe” postrzeganie elementów dziedzictwa kulturowego, które jest utożsamiane prawie wyłącznie z takimi elementami, jak np. przydrożne kapliczki i zabudowa sakralna, stroje i zwyczaje ludowe, a także kulinaria i rzemiosło. Jest to dobrze poznana i udokumentowana przestrzeń dziedzictwa kulturowego, która znajduje swoje miejsce w strategiach rozwoju. Te z kolei uwzględniają przeważnie dane sformalizowane i instytucjonalne. Warto zatem rozważyć innowacyjne podejście do strategii, które w szerszym zakresie uwzględni inicjatywy oddolne poświęcone zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Ponadto wyniki badań ankietowych, analiza literatury branżowej oraz opracowań strategicznych ujawniły, że cyfrowe dziedzictwo kulturowe nie występuje w odpowiedziach respondentów i jest pomijane w dokumentach strategicznych. Jest to pewna luka, którą warto wypełnić.

#

Knapik, W., Król, K. (2023). Inclusion of Vanishing Cultural Heritage in a Sustainable Rural Development Strategy – Prospects, Opportunities, Recommendations. Sustainability, 15(4), 3656. https://doi.org/10.3390/su15043656


 9 lutego 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Nowy projekt naukowy w @UR_Krakow pod kierownictwem dr Katarzyny Cegielskiej z @KGPiAKMonitoring zieleni miejskiej jako element realizacji zasad zrównoważonego rozwoju i zielonego ładu (Urban greenery monitoring as an element of sustainable development principles and green deal implementation) NAWA (wspólny projekt badawczy z Ukrainą – National Aviation University w Kijowie). Celem projektu jest przeprowadzenie analizy przestrzenno-czasowej struktury terenów zielonych o różnym przeznaczeniu funkcjonalnym na przykładzie dużych miast Polski (Warszawa, Kraków) i Ukrainy (Kijów, Charków) z wykorzystaniem teledetekcji w celu zrozumienia tempa urbanizacji w latach 1991-2021, jako elementu realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz zielonego ładu (Green Deal). W skład zespołu projektowego wchodzą: dr inż. Katarzyna Cegielska (kierownik projektu), dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. URK, dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK oraz dr inż. Piotr Bożek. Gratulacje!


8 utego 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem naukowym pt. Urban green resilience – experiences from post-industrial cities in Poland, który powstał przy udziale zespołu z @KGPiAKhttps://doi.org/10.1016/j.gsf.2023.101560

#


3 lutego 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W piątek 3 lutego 2023 roku odbyło się w @KGPiAK seminarium naukowo-organizacyjne. W trakcie seminarium omówione zostały bieżące sprawy formalne i administracyjne. Poruszone zostały kwestie realizacji projektów naukowych. Możliwości patentowe oraz nawiązywania współpracy z gospodarką przedstawił zaproszony gość – prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski z Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej @UR_WISiG. Dziękujemy!

# # # #

 


1 lutego 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W dniu 1 lutego 2023 roku odbyło się zebranie przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz przedstawicieli @UR_WISiG. Na zebraniu podsumowano wykłady i ćwiczenia z bloku planowania przestrzennego, prowadzone przez przedstawicieli MPOIP RP dla studentów I stopnia na kierunkach geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzenna. Ponadto omówiono plany dalszej współpracy. Galeria fotografii.

# # #


28 stycznia 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Cyfrowy ekosystem jest w dużej mierze zbudowany z prefabrykatów i nie są to jedynie pliki graficzne, lecz komponenty odpowiadające za jego funkcjonalność. Strony internetowe obiektów turystyki wiejskiej nie stanowią tu wyjątku i są także wykonywane z zastosowaniem elementów prefabrykowanych. Badania przeprowadzone w @KGPiAK pokazały, że cyfrowe elementy prefabrykowane można podzielić na: prefabrykaty techniczne, w tym komponenty systemu zarządzania treścią CMS oraz prefabrykaty graficzne, w tym rustykalne formy cyberfolkloru.

Król, K., Zdonek, D. (2023). Promoting Agritourism in Poland with Ready-Made Digital Components and Rustic Cyberfolklore. Big Data Cogn. Comput., 7(1), 23. https://doi.org/10.3390/bdcc7010023


 20 stycznia 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W dniu 19 stycznia 2023 roku gościliśmy w @KGPiAK prof. Jerzego Nizińskiego z Institute of Ecology and Environmental Sciences, Institut de Recherche pour le Développement (Paryż, Francja) oraz Dziekana @UR_WISiG dr hab. inż. Leszka Książka, prof. URK. Rozmawialiśmy o polsko-francuskiej współpracy badawczo-dydaktycznej. Obiecujące rozmowy!

# #


19 stycznia 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

#


 18 stycznia 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W dniu 18 stycznia 2023 roku zakończono wykłady i ćwiczenia z bloku planowania przestrzennego, prowadzone przez przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Zajęcia były prowadzone od listopada ubiegłego roku na kierunkach geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzenna studia I stopnia.

Na zakończenie zajęć przeprowadzono test. Czekamy na wyniki!

# # #

Organizatorem przedsięwzięcia była Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.

Galeria fotografii


3 stycznia 2023  # # #

 » Cykl: projekt naukowy RuralStrateg

We wtorek 3 stycznia 2023 roku odbyło się seminarium naukowo-organizacyjne zespołu projektowego @RuralStrateg. Podsumowano miniony rok oraz przyjęto strategię dalszych działań.

# # #


1 stycznia 2023  # # #

 » NFT: nowa kategoria cyfrowego dziedzictwa

Warto obserwować rozwój cyfrowych aktywów, ponieważ mają one potencjał zrewolucjonizować postrzeganie własności oraz pojęcia transakcji, posiadania i wymiany. Badania przeprowadzone w Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego @KGPiAK pokazały, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby miało to szansę zaistnieć.

Król, K., Zdonek, D. (2023). Digital Assets in the Eyes of Generation Z: Perceptions, Outlooks, Concerns. Journal of Risk and Financial Management, 16(1), 22. https://doi.org/10.3390/jrfm16010022


23 grudnia 2022 # # #

 » Życzenia świąteczne

#


22 grudnia 2022 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen

W środę 21 grudnia 2022 roku odbyło się kolejne seminarium naukowe zespołu GeoSen. W seminarium uczestniczyli pracownicy URK, Geomatic i Coramaps. Omawiane były kwestie doboru danych treningowych o odpowiedniej jakości, z uwzględnieniem digitalizacji pól treningowych. W efekcie ustalono zakres i źródła danych, które posłużą za dane treningowe.

# # #


14 grudnia 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W środę 14 grudnia 2022 roku miał miejsce pierwszy dzień zdjęciowy w @KGPiAK. Kręciliśmy materiały informacyjne i promocyjne o kierunkach gospodarka przestrzenna oraz geodezja i kartografia, ale także materiały dydaktyczne na interaktywną platformę Centrum e-Learningu URK. Rezultaty wkrótce!

# # #

Od lewej: Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunku leśnictwo oraz dr inż. Renata różycka-Czas; dr inż. Karol Król, prof. URK; dr Julia Gorzelany.


 12 grudnia 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

12 grudnia 2022 r. pracownicy Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) Pan Dyrektor Departamentu Technicznego Łukasz Półchłopek i Pani Zastępca Dyrektora Departamentu Technicznego Agata Ojczyk poprowadzili wykłady dla studentów II stopnia kierunków gospodarka przestrzenna oraz geodezja i kartografia. Tematyka wykładów dotyczyła:

I. Gospodarowanie nieruchomościami KZN
1. Przygotowanie wykazów nieruchomości
2. Analiza i pozyskanie nieruchomości do Zasobu KZN
3. Regulacja stanów prawnych nieruchomości
4. Bieżące gospodarowanie nieruchomościami
5. Uczestnictwo w procesie planistycznym (MPZP, SUiKZP, WZ, specustawa mieszkaniowa)
6. Rozdysponowanie nieruchomości
7. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe
II. Działalność operacyjna KZN
1. Tworzenie portali i baz danych
2. Statystyka
3. Uczestnictwo w procesie legislacyjnym
4. Wyjazdy interwencyjne

# # #

Po wykładach odbyło się spotkanie Pana Łukasza Półchłopka i Pani Agaty Ojczyk z pracownikami @KGPiAK: prof. dr hab. inż. Józefem Hernikiem – Kierownikiem Katedry, dr hab. inż. Tomaszem Salatą, prof. URK, Prodziekanem ds. kierunków: Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna oraz dr Julią Gorzelany, podczas którego omówiono potencjalne obszary współpracy pomiędzy KZN a Uniwersytetem Rolniczym. Liczymy na owocną i długoterminową współpracę!
Pan Łukasz Półchłopek i Pani Agata Ojczyk są absolwentami kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Galeria fotografii


 8 grudnia 2022 # # #

 » Porozumienie z Towarzystwem Urbanistów Polskich oddział w Krakowie

We wtorek 8 grudnia 2022 roku Uniwersytet Rolniczy w Krakowie zawarł porozumienie z Towarzystwem Urbanistów Polskich oddział w Krakowie. W wydarzeniu udział wzięli:
— JM Rektor URK dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK,
— Dziekan Wydziału IŚiG, dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK,
— Prodziekan ds. Geodezji i Kartografii oraz Gospodarki Przestrzennej dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK,
— Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu prof. dr hab. inż. Józef Hernik,
— opiekun kierunku gospodarka przestrzenna, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu dr inż. Renata Różycka-Czas.

# # #

Fot. Izabella Majewska

Towarzystwo Urbanistów Polskich reprezentowali:
— dr inż. arch., arch. kraj. Marceli Łasocha — prezes krakowskiego oddziału TUP,
— mgr Paweł Krupa — koordynator Sekcji Nauki i Edukacji TUP,
— dr inż arch. kraj. Agata Walczak — członek zwyczajny TUP.


 25 listopada 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W piątek 25 listopada 2022 roku odbyło się seminarium naukowe, na którym dyskutowano kierunki dalszego rozwoju @KGPiAK w płaszczyznach: naukowej, organizacyjnej oraz dydaktycznej.

# #


 25 listopada 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Obecnie wiele państw zmaga się z problemami prawidłowego gospodarowania przestrzenią. Jednym z takich problemów jest nadmiar terenów przeznaczanych pod zabudowę. Opracowanie oparte na analizie publikacji, raportów rządowych i opinii branżowych identyfikuje główne czynniki prowadzące do zmian w zasadach przeznaczania terenów pod zabudowę, jakie zaszły w polskim prawie planistycznym w 2015 roku. Przypadek polskiego prawa planistycznego pokazuje, iż nieprecyzyjne przepisy, choć słuszne w swym zamyśle, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów i wymagają znacznego doprecyzowania, zwłaszcza pojęciowego. Zapraszamy do lektury artykułu naukowego dr inż. Anity Kukulskiej-Kozieł, prof. URK:

Kukulska-Kozieł, A. (2023). Buildable land overzoning. Have new planning regulations in Poland resolved the issue?. Land Use Policy, 124, 106440. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106440

24 listopada 2022 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen

W środę 23 listopada 2022 roku odbyło się seminarium naukowe GeoSen z członkami Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. W trakcie sesji merytorycznych przeprowadzono konsultacje architektoniczne i omówiono kierunki wdrażania projektu [program seminarium].

Galeria fotografii

W czwartek 24 listopada 2022 roku odbyło się seminarium naukowe GeoSen z członkami Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział w Krakowie (TUP). W trakcie sesji merytorycznych przeprowadzono konsultacje urbanistyczne i omówiono kierunki wdrażania projektu [program seminarium].

Galeria fotografii


 23 listopada 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Ogłoszony w 2021 roku Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji został rozstrzygnięty.

 # #

Dr inż. Katarzyna Cegielska otrzymała Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii rozprawy doktorskie w dziedzinie geoinformacji. Nagrodzona została praca pt. Koncepcja multimetrycznego indeksu antropopresji opracowanego w środowisku GIS, wykonana pod opieką dr hab. inż. Tomasza Salaty, prof. URK. Gratulujemy.


22 listopada 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do zapoznania się z monografią naukową autorstwa dr inż. Karola Króla, prof. URK pt. Koncepcja Smart SEO w zarządzaniu jakością serwisów internetowych jednostek administracji publicznej.

#

Publikacja dofinansowana w ramach środków pozyskanych w konkursie dla jednostek organizacyjnych URK na rzecz wsparcia przedsięwzięć naukowych istotnych dla podniesienia poziomu prowadzonych badań naukowych w ramach dyscyplin: ekonomia i finanse, matematyka oraz nauki o zarządzaniu i jakości (Komunikat Nr 11/2022 Rektora URK z dnia 2 marca 2022 roku) oraz ze środków na aktywizację działalności naukowej zgodnie z Zarządzeniem Rektora 190/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku oraz 16/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku.


 21 listopada 2022 # # #

 » Cykl: projekt naukowy MINIATURA 5

Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach udostępnia wyjątkową kolekcję zapomnianych komputerów, które wspomagały socjalistyczne wysiłki przemysłowe i wojskowe. Z kolei Muzeum Elektroniki to obowiązkowy punkt na mapie Krakowa, nie tylko dla dla fanów retrogamingu czy też retrocomputingu, ale także dla miłośników polskiej elektroniki.

# # # #

Fragmenty ekspozycji Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach. Ekspozycja ODRA 1305 centrum obliczeniowe. Fot. Karol Król

Muzeum Elektroniki w Krakowie pozwala przenieść się do czasów, kiedy polski przemysł elektroniczny pracował pełną parą, a wielkim marzeniem młodzieży było posiadanie sprzętu marki Commodore lub Atari. Spore wrażenie robi pokaźna kolekcja polskich odbiorników radiowych i wzmacniaczy spod znaku Unitra.

Wizyty studyjne zrealizowano w ramach projektu naukowego MINIATURA 5 pt. Cyfrowe dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich (2021/05/X/HS3/00859), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 


15 listopada 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

KGPiAK posiada wśród wielu zagranicznych ośrodków naukowych swoich bliskich partnerów. Jednym z nich jest Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE – Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem). W dniach 22-29 października 2022 roku dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK, dr inż. Katarzyna Cegielska oraz dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. URK realizowali w Budapeszcie tygodniowy staż naukowy.

#  # #

W trakcie pobytu rozwijali zapoczątkowaną w 2017 roku udaną współpracę z naukowcami z MATE, która wówczas zaowocowała dwoma publikacjami nawykowymi 1, 2. W trakcie tegorocznego pobytu w Budapeszcie członkowie zespołu projektowego z @KGPiAK prowadzili kolejne badania naukowe i pracowali nad ich publikacją.

Galeria fotografii


14 listopada 2022 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen

W czwartek 10 listopada 2022 roku odbyło się seminarium naukowo-organizacyjne zespołu URK GeoSen. Temtem przewodnim prac projektowych była identyfikacja trendów i tendencji w zagospodarowaniu terenu oraz w relacjach miejsko-wiejskich poprzez wytypowanie miejsc występowania zmian w sposobie zagospodarowania i pokrycia terenu oraz zdefiniowanie kluczowych cech urbanistycznych i krajobrazowych.

# #

W poniedziałek 14 listopada 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie seminaryjne zespołu URK GeoSen. Na seminarium przyjęto wstępne ustalenia dotyczące zastosowania wybranych źródeł danych, w tym bazy danych obiektów topograficznych (BDOT), CORINE Land Cover oraz ATKIS Basis DLM, a także wyboru danych treningowych.

# #


12 listopada 2022 # # #

 » Cykl: projekt naukowy RuralStrateg

W październiku i listopadzie 2022 roku członkowie zespołu projektowego RuralStrateg odbyli wizyty studyjne w wybranych miejscowościach Małopolski, w tym: Bobowej, Szymbarku, Siołkowej, Nowym Sączu i okolicach, a także w Gorlicach.

# # # #

Od lewej: Cerkiew Opieki Matki Bożej i Poczajowskiej Ikony Matki Bożej w Bielance; wnętrze gotyckiego kościoła św. Zofii w Bobowej; wolno stojąca dzwonnica z 1692 roku w Chomranicach; muzeum nafty w Gorlicach. Fot. Karol Król

Przedmiotem wizyt były miejsca, w których zlokalizowane są elementy dziedzictwa kulturowego regionu, również te mniej znane. Wizyty pokazały, że historie lokalnych społeczności są dobrze upamiętnione i udokumentowane, także w formie cyfrowej. 


 11 listopada 2022 # # #

 » Cykl: projekt naukowy MINIATURA 5

Na osi Kraków-Katowice-Warszawa-Wrocław rozmieszczone są placówki dokumentujące historię rozwoju komputeryzacji w Polsce i na świecie. Miejsca te odwiedził dr inż. Karol Król, prof. URK z @KGPiAK. Wyjazdy odbyły się w ramach projektu MINIATURA 5 pt. Cyfrowe dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich.

# # # #

Od lewej: Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery we Wrocławiu; Narodowe Muzeum Techniki oraz Muzeum Komputerów i Gier w Warszawie. Fot. Karol Król

Cyfrowe dziedzictwo kulturowe najczęściej kojarzone jest z szeroko rozumianym oprogramowaniem (software heritage) oraz (archaicznym) sprzętem komputerowym (hardware heritage). Cyfrowe dziedzictwo to także sposoby zachowania sprzętu i oprogramowania dla przyszłych pokoleń oraz charakterystyka otoczenia społeczno-gospodarczego, w którym funkcjonowały.


9 listopada 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W środę 9 listopada 2022 roku odbyły się pierwsze zajęcia z planowania przestrzennego prowadzone przez przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP na kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna w ramach porozumienia z URK.

# # #

Jest to pierwszy i do tej pory jedyny program z planowania przestrzennego w Polsce prowadzony przez przedstawicieli samorządu architektów na wydziale innym niż Architektura.

Galeria fotografii


2 listopada 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK oraz dr inż. Katarzyna Cegielska od 1 do 17 października 2022 roku przebywały na stażu naukowym w Wietnamie. Staż realizowany był na Vietnamese-German University w Ho Chi Minh City i współfinasowany w ramach stypendiów z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA (Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej).

# # #

Podczas stażu dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK oraz dr inż. Katarzyna Cegielska przeprowadziły m.in. wykłady plenarne na temat prawnych i przestrzennych aspektów gospodarowania przestrzenią w Polsce dla studentów Sustainable Urban Development Programme w ramach seminarium naukowego oraz rozwijały współpracę naukową z pracownikami Vietnamese-German University, która mamy nadzieję, w przyszłości zaowocuje kolejnymi publikacjami naukowymi i wspólnymi projektami badawczymi.

Galeria fotografii


26-29 października 2022 # # #

» Cykl: projekt naukowy GeoSen

We wtorek 25 października 2022 roku odbyło się seminarium naukowo-organizacyjne zespołu projektowego URK GeoSen.

# # #

Na seminarium zaprezentowane zostały metodyka oraz wyniki typowania obszarów badawczych. Poczyniono także pewne ustalenia względem identyfikacji wizualnej projektu w mediach cyfrowych i w materiałach drukowanych. 

Ustalenia poczynione na zebraniu zespołu URK GeoSen zostały zaprezentowane podczas seminarium, które odbyło się w piątek 28 października br. Członkowie zespołów projektowych z Polski i Niemiec przedstawili wyniki typowania obszarów badawczych. Wytypowane obszary zostaną teraz poddane ocenie eksperckiej.

# #  #


18 października 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w dniu 14 października 2022 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział w Krakowie (TUP) z pracownikami Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Na spotkaniu omówiono szczegóły współpracy.

# # #

Ze strony TUP o. Kraków uczestniczyli:
Marceli Łasocha – prezes,
Tomasz Babicz – członek zarządu oraz koordynator zespołu ds. Nauki i Edukacji,
Paweł Krupa – członek zwyczajny oraz koordynator zespołu ds. Nauki i Edukacji.

Ze strony WISIG uczestniczyli:
Prodziekan ds. Kierunków: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK,
Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, prof. dr hab. inż. Józef Hernik.


15 października 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Krajobraz kulturowy polskiej wsi jest nieodłącznie związany ze szczególnym, wielowiekowym systemem, który łączy tradycję rolniczą i bioróżnorodność. Jednym z takich unikalnych obszarów jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Badania zespołu naukowców z @KGPiAK potwierdziły, że zanikanie systemów rolniczych na skutek zmian społeczno-gospodarczych i środowiskowych stanowi zagrożenie dla różnorodności biologicznej i kulturowej. Więcej w artykule:
Prus, B., Uruszczak, M., Hernik, J. (2022). Arguments based on biocultural diversity to cease abandonment of traditional agricultural systems: Lessons from Poland. Biodivers Conserv., 31, 1-26. https://doi.org/10.1007/s10531-021-02297-2 


14 października 2022 # # #

 » Euroregion Karpacki

Prof. Józef Hernik w dniu 12 października 2022 r. uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Zebranie odbyło się na Politechnice Krakowskiej w Sali Senackiej z udziałem profesora z Chin.

# # #


10 października 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Miejsc, w których beton rządzi nie brakuje. Jak to zatrzymać w polskich miastach? Odpowiedzi udzielili mieszkańcy oraz specjaliści z @KGPiAK w TVP3 Kraków (materiał od 14 minuty).

# # #


 29 września 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

We wtorek 27 września 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z pracownikami Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu @UR_WISiG. Na spotkaniu omówiono szczegóły prowadzenia zajęć dydaktycznych z planowania przestrzennego na kierunkach GiK i GP w ramach zawartego porozumienia.

# # #

W spotkaniu ze strony MPOIA RP uczestniczyli: arch. Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP, arch. Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP, arch. Marek Tarko – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP oraz arch. Dorota Verey. Ze strony @KGPiAK uczestniczyli: Kierownik KGPiAK, prof. dr hab. inż. Józef Hernik, Prodziekan ds. Kierunków: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK, oraz dr hab. inż. Barbara Prus, prof. URK – koordynator przedmiotów związanych z planowaniem przestrzennym. 


28 września 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji pracowników @KGPiAK. Artykuł pt. Urban green spaces management during the COVID-19 pandemic: experiences from Kraków, Poland opublikowano w prestiżowym czasopiśmie Land Degradation and Development @WileyGlobal. Celem pracy było określenie wpływu pandemii COVID-19 na zarządzanie miejskimi terenami zielonymi, zidentyfikowanie potrzeb mieszkańców w zakresie doposażenia miejskich terenów zielonych oraz ocena ich dostępności.

#

Autorzy zaproponowali rekomendacje dla instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie miejskimi terenami zielonymi w Krakowie. Badania stanowią innowacyjne połączenie analizy przestrzennej, podejścia jakościowego (wywiad ekspercki) i metody ilościowej (ankieta).

Gorzelany, J., Noszczyk, T., Kukulska-Kozieł, A. and Hernik, J. (2022), Urban green spaces management during the COVID-19 pandemic: experiences from Kraków, Poland. Land Degradation and Development. DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.4469 


26 września 2022 # # #

 » Cykl: projekty naukowe

W dniach 21-23 września br. dr inż. Karol Król, prof. URK z zespołu projektowego RuralStrateg @KGPiAK odbył wizyty studyjne w trzech miejscowościach Małopolski: Bobowej, Szymbarku oraz Siołkowej. Każda z nich ma swój niepowtarzalny charakter i wiele do opowiedzenia. Wizyty odbyły się w ramach cyklu badawczego pt. Wielkie historie małych społeczności, którego celem jest skompletowanie dokumentacji dla studiów przestrzennych i krajobrazowych wybranych miejscowości Małopolski.

# # # #

Wyjazdy zrealizowano w ramach projektu naukowego RuralStrateg — Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dofinansowano ze środków budżetu państwa Nauka dla Społeczeństwa.


 14 września 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W dniach 12-14 września 2022 roku odbyło się seminarium naukowe @KGPiAK @UR_WISiG. Na seminarium wypracowano ramy dla projektów naukowych w zakresie terenów zieleni w obszarach podmiejskich.

# # # 


9 września 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W czwartek 8 września br. odbyło się zdalne spotkanie pracowników @KGPiAK z przedstawicielami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ–PIB). Spotkanie dotyczyło przyszłej współpracy w ramach podpisanego trójstronnego porozumienia pomiędzy URK, IOŚ-PIB oraz Amerykańską Agencją Ochrony Środowiska (EPA).

#

Na zebraniu poruszono także kwestię partnerstwa w przygotowaniu wspólnego wniosku projektowego do jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA


 8 września 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W środę 7 września 2022 r. miało miejsce spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego pracowników URK z zastępczynią Dyrektora Kancelarii Zarządu ds. marketingu i promocji regionu, panią Pauliną Surman. Spotkanie odbyło się w ramach projektu RuralStrateg.

#

Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. inż. Józef Hernik – kierownik @KGPiAK, dr hab. Wioleta Knapik, prof. URK – kierownik projektu RuralStrateg, kierownik Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów URK, Paulina Surman – Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu ds. marketingu i promocji regionu, dr inż. Gabriela Zięć oraz dr hab. inż. Adam Florkiwicz, prof. URK – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności.


Przejdź do archiwum wiadomości (rok 2022).

Przejdź do archiwum wiadomości (rok 2021).

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK