Do pobrania

 

#

Koncepcja smart SEO w zarządzaniu jakością serwisów internetowych jednostek administracji publicznej
Karol Król
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie


#

Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin
pod redakcją naukową Karola Króla • Józefa Hernika • Barbary Prus
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie


#

Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski
pod redakcją naukową Józefa Hernika • Barbary Prus • Karola Króla
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie


#

Józef Hernik • Karol Król • Barbara Prus
Catalogue of the cultural heritage of Małopolska. From past to modern regional development in an international context
Publishing House of the University of Agriculture in Krakow

This book was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland under the project ‘Cultural Heritage of Small Homelands’ No. PPI/APM/2018/1/00010/U/001 financed by the Polish National Agency for Academic Exchange as part of the International Academic Partnerships.


#

Stanisław Bacior • Józef Hernik • Barbara Prus
Postępowanie rozgraniczeniowe
Aspekty teoretyczne i przykłady z praktyki
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2021

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt nr rej. DNM/SP/466153/2020 pt. „Naukowe Doświadczenia z Praktyki Geodezyjnej”.


#

Karol Król • Barbara Czesak
Początki cyfrowego dziedzictwa
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2021

Książka powstała w ramach międzynarodowego projektu „Cultural heritage of small homelands” (Nr PPI/APM/2018/1/00010/U/001) finansowanego przez Polską Narodową Agencję Wymiany Akademickiej Międzynarodowe Partnerstwa Akademickie.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK