Realizowane projekty
Tytuł projektu: Investigating the Role of GREENery to Improve Climate Resilience, Water, Soil and Air QUALity in Dense Urban Fabric (GREENQUAL)
Program: European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan
Kierownik projektu: Dr. Viktória Sugár
Koordynator URK: dr Barbara Czesak
Okres realizacji: 2024-2027
Strona internetowa: https://concert-japan.eu

Tytuł projektu: Digitalizacja i mapowanie słów kluczowych „dziedzictwa kulinarnego Babci Józi” (BaJa)
Program: Regionalna Inicjatywa Doskonałości
Obszar działań: Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Kierownik projektu: dr inż. Karol Król, prof. URK
Zespół projektowy: mgr Elżbieta Legutko, mgr Maria Szkutak
Okres realizacji: 2024-2025
Strona internetowa: http://digitalheritage.pl
Numer umowy: K/654/2024/WRE (RID/SP/0039/2024/01)

Tytuł projektu: Mapowanie muzeów cyfrowego dziedzictwa kulturowego w Polsce (DigiMap)
Program: Regionalna Inicjatywa Doskonałości
Obszar działań: Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Kierownik projektu: dr inż. Karol Król, prof. URK
Okres realizacji: 2024-2025
Strona internetowa: http://digitalheritage.pl
Numer umowy: K/658/2024/WRE (RID/SP/0039/2024/01)

Tytuł projektu: Większy potencjał nauk o zarządzaniu i jakości poprzez lepsze wykorzystanie kapitału polskiej wsi
Program: Regionalna Inicjatywa Doskonałości
Kierownik projektu: dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK
Zespół projektowy: dr hab. Joanna Łukasik, prof. URK, dr inż. Karol Król, prof. URK, dr Barbara Kiełbasa
Okres realizacji: 2024-2027
Strona internetowa: https://urk.edu.pl
Numer umowy: RID/SP/0039/2024/01

Tytuł projektu: Dostępność do zieleni miejskiej: dane geoprzestrzenne i preferencje mieszkańców w czasach turbulentnych wydarzeń
Konkurs: MINIATURA 7
Kierownik projektu: dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK
Okres realizacji: 2023-2024
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: Monitoring zieleni miejskiej jako element realizacji zasad zrównoważonego rozwoju i zielonego ładu (Urban greenery monitoring as an element of sustainable development principles and green deal implementation)
Konkurs: NAWA (wspólny projekt badawczy z Ukrainą – National Aviation University w Kijowie)
Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Cegielska
Zespół projektowy: dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. URK, dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK, dr inż. Piotr Bożek
Okres realizacji: 2023-2024

Tytuł projektu: Sztuczna inteligencja i geodane dla sensybilizacji lokalnych społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju przestrzennego (GeoSen)
Konkurs: 4. Konkurs polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej. Digital GreenTech for Smart Villages
Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Hernik
Okres realizacji: 2022-2024
Srtrona internetowa: geosen.urk.edu.pl 
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu: Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich (RuralStrateg)
Projekt nr NdS/529080/2021/2021
Konkurs: Nauka dla Społeczeństwa
Kierownik projektu: dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK
Wykonawcy z KGPiAK: prof. Józef Hernik, dr inż. Karol Król
Okres realizacji: 2022-2024
Srtrona internetowa: ruralstrateg.pl
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Tytuł projektu: Identyfikacja i obliczanie intensywności zjawiska antropopresji – zintegrowane oddziaływanie czynników naturalnych i  antropogenicznych na zmiany pokrycia i użytkowania terenu
Projekt nr 2021/05/X/ST10/00841
Konkurs: MINIATURA 5
Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Cegielska
Okres realizacji: 2021-2022
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: Cyfrowe dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich
Projekt nr 2021/05/X/HS3/00859
Konkurs: MINIATURA 5
Kierownik projektu: dr inż. Karol Król, prof. URK
Okres realizacji: 2021-2022
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: Naukowe doświadczenia z praktyki geodezyjnej
Projekt nr DNM/SP/466153/2020
Konkurs: Doskonała Nauka wsparcie monografii naukowych
Kierownik projektu: dr hab. inż. Barbara Prus, prof. URK
Okres realizacji: 2020-2021
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tytuł projektu: Collective Approach of Research and Innovation for Sustainable Development in Highland — HIGHLANDS.3
Konkurs: Horyzont 2020
H2020-MSCA-RISE-2019 (Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange)
Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2023 r.
Projekt finansowany przez Komisję Europejską ramach programu Horyzont 2020
Umowa grantowa nr 872328
Budżet projektu: 2 484 000,00 EUR
Srtrona internetowa: www.highlands3.eu

Tytuł projektu: Monitorowanie i ocena zmian pokrycia terenu z wykorzystaniem metody teledetekcji – Monitoring and evaluation of land cover changes with use remote sensing methods
Projekt nr 2019/03/X/ST10/01728
Konkurs: MINIATURA 3
Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. URK
Okres realizacji: 2019-2020
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

COST Action „Public Value Capture of Increasing Property Values CA17125
Okres realizacji: 2018-2022
Srtrona internetowa: www.puvaca.eu

Międzynarodowy konkurs architektoniczno krajobrazowy „Drugie Życie Fortu
Lead Partner: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Międzynarodowy konkurs architektoniczno-krajobrazowy – zadanie finansowane w ramach umowy 514/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Srtrona internetowa: arch.urk.edu.pl
Okres realizacji:
2019-2020

Tytuł projektu: Cultural heritage of small homelands
Lead Partner: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Under the Polish National Agency for Academic Exchange, International Academic Partnerships
Project  ‘Cultural heritage of small homelands’ no. PPI/APM/2018/1/00010/U/001 financed by the Polish National Agency for Academic Exchange as a part of the International Academic Partnerships.
Srtrona internetowa: foodheritage.urk.edu.pl
Okres realizacji:
2018-2022

Tytuł projektu: Trans-European Education for Landscape Architects, Program UE Erasmus+
Lead Partner: Vilnus Gediminas Technikcal University (Litwa)
Więcej informacji [pobierz (pdf)]
Okres realizacji: 2016-2018


Tytuł projektu: Baltic Land Development Network
Lead Partner: Royal Institute of Technology — KTH Stockholm (Szwecja)
Okres realizacji: 2015-2016


Tytuł projektu: Comparison of the Culture Landscapes under Background of the Urbanization in China and Poland
Strona internetowa
Partners: University of Agriculture in Kraków and Beijing University of Agriculture
Okres realizacji: 2012-2014


Tytuł projektu: Independent Quality Assurance model for degree programmes in Russia — Program UE Tempus
Lead Partner: Moscow State University of Geodesy and Cartography (Rosja)
Okres realizacji: 2012-2016


Tytuł projektu: Development of New Land Governance Studies in Macedonia and Ukraine — Program UE Tempus
http://land.knuba.edu.ua/en
Lead Partner: Royal Institute of Technology — KTH Stockholm (Szwecja)
Okres realizacji: 2010-2013


Tytuł projektu: Protection of historical cultural landscapes to strengthen regional identities and local economies
— Cultural Landscape — program Interreg IIIB Cadses UE.
www.cadses.ar.krakow.pl
Lead Partner: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Okres realizacji: 2006-2009


Tytuł projektu: Cultural Landscapes of mountain and highland river valleys
Polsko-Norweski Funduszu Badań Naukowych
www.rabalandscape.ur.krakow.pl
Lead Partner: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Okres realizacji:
2009-2010

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK