Archiwum 2023

2 czerwca 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Delegacja z Uniwersytetu Rolniczego w składzie: Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman, Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK, Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu prof. dr hab. inż. Józef Hernik oraz dr inż. arch. Barbara Olczak w dniach 21-27 maja 2023 r. przebywała w regionie Centre-Val de Loire we Francji w celu nawiązania współpracy naukowo-dydaktycznej z Francją.

# #

Delegacja brała udział w wielu spotkaniach w jednostkach naukowo-dydaktycznych, zarządzania zielenią miejską oraz przedstawicielami rolnictwa departamentu Loir-et-Cher. Czytaj więcej...


29 maja 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

29 maja 2023 r. poznaliśmy nazwiska laureatów Uczelnianej Sesji Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W gronie laureatów tegorocznej Sesji znalazł się m.in. Paweł Wita z Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej „Locus”, który zajął III miejsce na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji z referatem pt. Wykorzystanie narzędzi GIS do analizy zmian rzeźby terenów górniczych w obrębie doliny rzeki Szotkówki. Czytaj więcej...

#

Opiekunem pracy jest dr inż. Barbara Czesak z @KGPiAK. Warto również odnotować, że skład Jury zasilili dr inż. Renata Różycka-Czas oraz dr inż. arch. Leszek Bylina z @KGPiAK. Dziękujemy i gratulujemy!


25 maja 2023 # # #

 » Spotkanie studentów i absolwentów kierunków GP i AK

#

Zapraszamy na spotkanie integracyjne studentów i absolwentów kierunków gospodarka przestrzenna oraz architektura krajobrazu, połączone z seminarium pt. „Łączy nas architektURa”, na którym zaplanowano wystąpienie prof. Olgi Mykhaylyshyn oraz dr inż. arch. Małgorzaty Wilczkiewicz pt.: „Osobliwy Dziennik Budowy”. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa prac studentów kierunku architektura krajobrazu poświęcona zagospodarowaniu terenu otaczającego Budynek Jubileuszowy URK. Kuratorem wystawy jest dr inż. arch. Leszek Bylina. Dziękujemy!

Pobierz agendę 


24 maja 2023 # # #

 » Nagrody Ministra w dziedzinie geoinformacja wręczone!

W dniu 23 maja 2023 r. Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński wręczył nagrody laureatom V edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

# # # #

Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii prace magisterskie otrzymał mgr inż. Wojciech Krok, absolwent kierunku gospodarka przestrzenna, specjalność geoinformacja, za pracę pt. Analiza atrakcyjności działek ewidencyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obrębie Opatowice.

Nagrodzona praca, której promotorem jest dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. URK została obroniona przez pana Wojciecha Kroka w 2022 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Absolwentowi URK, jak i promotorowi pracy życzymy dalszych sukcesów!


20 maja 2023 # # #

 » Sesja Kół Naukowych

#

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników do wzięcia udziału w Sesji Kół Naukowych, która odbędzie się w poniedziałek 29 maja 2023 r. Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej: https://kolanaukowe.urk.edu.pl

W szczególności zachęcamy do zapoznania się z referatami studentów z Koła Naukowego LOCUS:

  • Wdrożenie systemu informacji przestrzennej na poziomie lokalnym na przykładzie zieleni miejskiej w Skawinie (Patrycja Burtan, Michalina Czech, Jan Całus),
  • Testowanie metod badania zagrożeń wizualnych (Gabriela Czyżycka),
  • Wykorzystanie narzędzi GIS do analizy zmian rzeźby terenów górniczych w obrębie doliny rzeki Szotkówki (Paweł Wita).

Wszystkie prace powstały pod opieką dr inż. Barbary Czesak z @KGPiAK.


11 maja 2023 # # #

 » Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniach

Pracownicy @KGPiAK URK prowadzą badania naukowe dotyczące rozwoju strefy podmiejskiej Krakowa, tj. na terenie czternastu gmin ościennych (agenda). W związku z tym zapraszamy do wypełnienia i rozesłania formularzy ankietowych:
1) ankieta skierowana do przedstawicieli władz, dyrektorów i kierowników referatów urzędów podkrakowskich gmin:
https://forms.gle/dt6FChvgk4kCJPSs8
2) ankieta skierowana do mieszkańców podkrakowskich gmin:
https://forms.gle/k7G4DPF4m1pL6cga6

Kierownikiem badania jest dr Julia Gorzelany z @KGPiAK, e-mail: julia.gorzelany@urk.edu.pl. Z góry dziękujemy za państwa zaangażowanie.


31 kwietnia 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W dyskusji nad kształtem i wyrazem współczesnej przestrzeni pracownicy @KGPiAK łączą spojrzenie inżynierskie, urbanistyczne i artystyczne. W kwietniu 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy @UR_WISiG a fundacją AYA FOUND, reprezentowaną przez Prezesa Fundacji, pana Aleksandra Janickiego. Zadania będą realizowane przez pracowników KGPiAK oraz Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej WIŚiG. Galeria fotografii

# #


24 kwietnia 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy RuralStrateg

W piątek 21 kwietnia 2023 roku odbyło się seminarium naukowo-organizacyjne zespołu projektowego RuralStrateg. Poruszono kwestie związane z rozbudową bazy zanikających elementów dziedzictwa kulinarnego subregionów oraz publikacji monograficznej.

# #


20 kwietnia 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy Sustainable beekeeping in Visegrad group

19 kwietnia 2023 r. w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu odbył się workshop na temat metodyki badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu ‘Sustainable beekeeping in Visegrad group’ (2023-2024), finansowanego z programu VISEGRAD FUND. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy University of Veterinary Sciences Brno oraz URK.

# # #


14 kwietnia 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen

W piętek 14 kwietnia 2023 roku odbyły się seminaria organizacyjne i naukowe GeoSen. W seminarium naukowym uczestniczyli przedstawiciele URK, TU Darmstadt, Geomatic oraz CORAMaps. Zaprezentowano wyniki klasyfikacji danych oraz opracowane algorytmy AI. Ponadto omówiono sprawy organizacyjne seminariów w Niemczech i w Polsce.

# # #


21 marca 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W dniu 20 marca 2023 r. miała miejsce wizyta przedstawicieli INSA CENTRE VAL DE LOIRE (Francja) pod kierunkiem dyrektora Yanna Chamaillarda w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – Sekretarz Generalny Janusz Ptak – SITPF (Francja) oraz Dziekani Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Rozmawiano o możliwościach współpracy (galeria fotografii).

# #

Wizyta delegacji z Francji w Katedrze GPiAK została zorganizowana dzięki uprzejmości pana prof. Jerzego Nizińskiego (IEES-PARIS). 


20 marca 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

20 marca br. JM Rektor URK podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie a Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN). Na dokumencie podpisy złożyli: JM Rektor URK, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK oraz prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości – Arkadiusz Urban.
Zobowiązania Uczelni wynikające z niniejszego porozumienia będą realizowane przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu (@KGPiAK) Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, a z ramienia KZN przez Departament Rozwoju i Analiz.

# #

W wydarzeniu z ramienia KZN udział wzięli: Łukasz Półchłopek – dyrektor Departamentu Rozwoju i Analiz oraz Agata Ojczyk – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju i Analiz. Z ramienia Uniwersytetu Rolniczego obecni byli: dr hab. inż. Tomasz Salata prof. URK – prodziekan @UR_WISiG ds. kierunków: geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, prof. dr hab. inż. Józef Hernik – kierownik @KGPiAK oraz dr Julia Gorzelany, koordynator współpracy KGPiAK z KZN.
Współpraca obejmować będzie m.in. współdziałanie w zakresie dydaktyki, prace o charakterze badawczo-rozwojowym i naukowym, wspólne działania w celu uzyskania dofinansowania dla realizowanych przedsięwzięć oraz współwystępowanie obu jednostek w celu realizacji projektów. 


 14 marca 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Wielu użytkowników Internetu poszukuje informacji o dziedzictwie kulturowym za pomocą wyszukiwarek internetowych i w bazach danych. Jaki jest kontekst oraz częstość występowania dziedzictwa kulturowego w zapytaniach użytkowników Internetu? Na to i inne pytania odpowiedzi szukał dr inż. Karol Król, prof. URK z @KGPiAK. Więcej w artykule:

Król, K., Zdonek, D. (2023). Cultural Heritage Topics in Online Queries: A Comparison between En-glish- and Polish-Speaking Internet Users. Sustainability, 15(6), 5119. https://doi.org/10.3390/su15065119

#


13 marca 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy studentów kierunku architektura krajobrazu na konsultacje (w języku polskim) z prof. Olgą Mykhaylyshyn, kierownikiem Katedry Architektury na Wydziale Budownictwa i Architektury Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem (Ukraina) w terminie od 13 do 17 marca w godzinach 10.00–13.00 w pok. 2.10 „Spichlerz”. Tematyka konsultacji: 1) system kształcenia w Ukrainie, a w tym w zakresie architektury, 2) uprawnienia zawodowe w dziedzinie architektury w Ukrainie. Konsultacje odbędą się w ramach projektu „Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni”.


10 marca 2023 # # #

 » Zapraszamy na Dzień Otwarty!

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się w budynkach Wydziału przy al. Mickiewicza 24/28 oraz ul. Balickiej 253C, 21 marca 2023 r. w godzinach 12:00–14:45. Zapraszamy na wystawy ogólnodostępne oraz warsztaty – wymagana jest rejestracja.

#

Z ramienia @KGPiAK warsztaty poprowadzą: dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK i dr inż. Katarzyna Cegielska (GIS – technologia tworzenia map cyfrowych) oraz dr Julia Gorzelany (Poznaj swoje supermoce z kartami archetypów). Swoje umiejętności zaprezentują także członkowie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Locus (Geoinformacja na Giewoncie). 


8 marca 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy Sustainable beekeeping in Visegrad group

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu uczestniczy w nowym międzynarodowym projekcie badawczym ‘Sustainable beekeeping in Visegrad group’ (2023-2024) z programu VISEGRAD FUND. Liderem projektu jest University of Veterinary Sciences Brno, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, Brno, Czechy. Partnerami projektu są:

  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Polska,
  • University of Chemistry and Technology, Praga, Czechy,
  • Bee Research Institute, Máslovice, Czechy,
  • University of veterinary medicine and pharmacy in Košice, Koszyce, Słowacja,
  • Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Budapeszt, Węgry.

W dniu 6 marca 2023 r. zorganizowano na University of Veterinary Sciences Brno seminarium kick-off meeting na otwarcie projektu. W imieniu Katedry na seminarium uczestniczyli dr hab. inż. Barbara Prus, prof. URK oraz prof. dr hab. inż. Józef Hernik.

# #

 » Zapraszamy do zapoznania się z galerią fotografii oraz progamem kick-off meeting.


 1 marca 2023 # # #

 » Konkurs dla uczniów szkół średnich nt. Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym

#


28 lutego 2023 # # #

 » Cykl: współpraca międzynarodowa

28 lutego 2023 r. w balickim Spichlerzu mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć kadrę prowadzących i studentów projektu Lviv Social Resilient City 2.0 Urban Density Lab Lviv 2023. Projekt umożliwił wymianę wiedzy, umiejętności i sposobów patrzenia na przestrzeń pomiędzy parterami, studenami TU Vienna oraz The National University L'vivska Polytechnic. Celem projektu jest opracowanie koncepcji urbanistycznych dla dwóch wybranych dzielnic Lwowa (pobierz agendę). Prace prowadzono pod opieką biura planowania przestrzennego miasta Lwowa. Galeria fotografii.

# # #

Jednym z koordynatorów projektu i pomysłodawcą krakowskiego spotkania jest profesor Bohdan Cherkes z @KGPiAK. Prezentacja projektów miała się odbyć na Ukrainie, jednak ze względu na okupację rosyjską nie było to możliwe. Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej: vienna-lviv.info

» Relacja prasowa


22 lutego 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen

We wtorek 21 lutego 2023 roku odbyło się seminarium projektowe zespołów GeoSen oraz Geomatic z członkami Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział w Krakowie. Na seminarium dyskutowano nad koncepcją narzędzia usprawnieniającego proces planowania przestrzennego, w tym proces konsultacji społecznych.

# # 


21 lutego 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W wtorek 21 lutego 2023 roku odbyło się seminarium naukowe poświęcone badaniom byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych w Polsce, a dokładniej okolic Dolnego Śląska, prowadzonym przez Alicję Prusinską, studentkę studiów magisterskich ETH w Zurichu. Na seminarium omawiana była m.in. kondycja i problemy (takie jak susza) w gospodarstwach rolnych oraz rola architektury na terenach rolnych w Polsce.

# # # #


20 lutego 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen

W poniedziałek 20 lutego 2023 roku odbyło się seminarium naukowo-projektowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Geomatic oraz zespół z @KGPiAK. Przedmiotem ożywionej dyskusji były funkcjonalności aplikacji (internetowej) przydatnej w pracy architektów, urbanistów, projektantów i jednostek administracji publicznej.

# # 


16 lutego 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Badania przeprowadzone przy współudziale dra inż. Karola Króla, prof. URK z @KGPiAK pokazały, że w świadomości mieszkańców woj. małopolskiego dominuje „typowe” postrzeganie elementów dziedzictwa kulturowego, które jest utożsamiane prawie wyłącznie z takimi elementami, jak np. przydrożne kapliczki i zabudowa sakralna, stroje i zwyczaje ludowe, a także kulinaria i rzemiosło. Jest to dobrze poznana i udokumentowana przestrzeń dziedzictwa kulturowego, która znajduje swoje miejsce w strategiach rozwoju. Te z kolei uwzględniają przeważnie dane sformalizowane i instytucjonalne. Warto zatem rozważyć innowacyjne podejście do strategii, które w szerszym zakresie uwzględni inicjatywy oddolne poświęcone zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Ponadto wyniki badań ankietowych, analiza literatury branżowej oraz opracowań strategicznych ujawniły, że cyfrowe dziedzictwo kulturowe nie występuje w odpowiedziach respondentów i jest pomijane w dokumentach strategicznych. Jest to pewna luka, którą warto wypełnić.

#

Knapik, W., Król, K. (2023). Inclusion of Vanishing Cultural Heritage in a Sustainable Rural Development Strategy – Prospects, Opportunities, Recommendations. Sustainability, 15(4), 3656. https://doi.org/10.3390/su15043656


 9 lutego 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Nowy projekt naukowy w @UR_Krakow pod kierownictwem dr Katarzyny Cegielskiej z @KGPiAKMonitoring zieleni miejskiej jako element realizacji zasad zrównoważonego rozwoju i zielonego ładu (Urban greenery monitoring as an element of sustainable development principles and green deal implementation) NAWA (wspólny projekt badawczy z Ukrainą – National Aviation University w Kijowie). Celem projektu jest przeprowadzenie analizy przestrzenno-czasowej struktury terenów zielonych o różnym przeznaczeniu funkcjonalnym na przykładzie dużych miast Polski (Warszawa, Kraków) i Ukrainy (Kijów, Charków) z wykorzystaniem teledetekcji w celu zrozumienia tempa urbanizacji w latach 1991-2021, jako elementu realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz zielonego ładu (Green Deal). W skład zespołu projektowego wchodzą: dr inż. Katarzyna Cegielska (kierownik projektu), dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. URK, dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK oraz dr inż. Piotr Bożek. Gratulacje!


8 utego 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem naukowym pt. Urban green resilience – experiences from post-industrial cities in Poland, który powstał przy udziale zespołu z @KGPiAKhttps://doi.org/10.1016/j.gsf.2023.101560

#


3 lutego 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

 

W piątek 3 lutego 2023 roku odbyło się w @KGPiAK seminarium naukowo-organizacyjne. W trakcie seminarium omówione zostały bieżące sprawy formalne i administracyjne. Poruszone zostały kwestie realizacji projektów naukowych. Możliwości patentowe oraz nawiązywania współpracy z gospodarką przedstawił zaproszony gość – prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski z Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej @UR_WISiG. Dziękujemy!

# # # #

 


1 lutego 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W dniu 1 lutego 2023 roku odbyło się zebranie przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz przedstawicieli @UR_WISiG. Na zebraniu podsumowano wykłady i ćwiczenia z bloku planowania przestrzennego, prowadzone przez przedstawicieli MPOIP RP dla studentów I stopnia na kierunkach geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzenna. Ponadto omówiono plany dalszej współpracy. Galeria fotografii.

# # #


28 stycznia 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Cyfrowy ekosystem jest w dużej mierze zbudowany z prefabrykatów i nie są to jedynie pliki graficzne, lecz komponenty odpowiadające za jego funkcjonalność. Strony internetowe obiektów turystyki wiejskiej nie stanowią tu wyjątku i są także wykonywane z zastosowaniem elementów prefabrykowanych. Badania przeprowadzone w @KGPiAK pokazały, że cyfrowe elementy prefabrykowane można podzielić na: prefabrykaty techniczne, w tym komponenty systemu zarządzania treścią CMS oraz prefabrykaty graficzne, w tym rustykalne formy cyberfolkloru.

Król, K., Zdonek, D. (2023). Promoting Agritourism in Poland with Ready-Made Digital Components and Rustic Cyberfolklore. Big Data Cogn. Comput., 7(1), 23. https://doi.org/10.3390/bdcc7010023


 20 stycznia 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W dniu 19 stycznia 2023 roku gościliśmy w @KGPiAK prof. Jerzego Nizińskiego z Institute of Ecology and Environmental Sciences, Institut de Recherche pour le Développement (Paryż, Francja) oraz Dziekana @UR_WISiG dr hab. inż. Leszka Książka, prof. URK. Rozmawialiśmy o polsko-francuskiej współpracy badawczo-dydaktycznej. Obiecujące rozmowy!

# #


19 stycznia 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

#


 18 stycznia 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W dniu 18 stycznia 2023 roku zakończono wykłady i ćwiczenia z bloku planowania przestrzennego, prowadzone przez przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Zajęcia były prowadzone od listopada ubiegłego roku na kierunkach geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzenna studia I stopnia.

Na zakończenie zajęć przeprowadzono test. Czekamy na wyniki!

# # #

Organizatorem przedsięwzięcia była Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.

Galeria fotografii


3 stycznia 2023  # # #

 » Cykl: projekt naukowy RuralStrateg

We wtorek 3 stycznia 2023 roku odbyło się seminarium naukowo-organizacyjne zespołu projektowego @RuralStrateg. Podsumowano miniony rok oraz przyjęto strategię dalszych działań.

# # #


1 stycznia 2023  # # #

 » NFT: nowa kategoria cyfrowego dziedzictwa

Warto obserwować rozwój cyfrowych aktywów, ponieważ mają one potencjał zrewolucjonizować postrzeganie własności oraz pojęcia transakcji, posiadania i wymiany. Badania przeprowadzone w Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego @KGPiAK pokazały, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby miało to szansę zaistnieć.

Król, K., Zdonek, D. (2023). Digital Assets in the Eyes of Generation Z: Perceptions, Outlooks, Concerns. Journal of Risk and Financial Management, 16(1), 22. https://doi.org/10.3390/jrfm16010022


Przejdź do archiwum wiadomości (rok 2023).

Przejdź do archiwum wiadomości (rok 2022).

Przejdź do archiwum wiadomości (rok 2021).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK