Działalność komercyjna/usługowa

Ocena fizjograficznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gmin.

Waloryzacja przestrzeni na potrzeby planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Sporządzanie rejestru zabytków w gminie wraz z inwentaryzacją obiektów kulturowych i sakralnych.

Inwentaryzacja stanu budynków i budowli, zjazdów i obiektów drogowych, armatury wodno-kanalizacyjnej, rowów i przepustów, a także ocena wizualna budynków pod kątem walorów estetycznych.

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji i towarzyszących elementów termoregulacji z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej.

Szkolenia pracowników urzędów gmin z zakresu obsługi systemu GIS.

Koncepcje i projekty zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów gmin.

Waloryzacja krajobrazowa (w tym widokowa), działalność projektowa związana z projektowaniem obiektów krajobrazowych i przestrzeni publicznych.

Szkolenia – kompetencje miękkie, coaching menedżerski, coaching zespołu.

Audyty witryn i aplikacji internetowych (realizowane przez Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego).

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK