Współpraca - Organizacje i stowarzyszenia
Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Krakowie
Towarzystwo Urbanistów Polskich jest rzecznikiem interesu społecznego w zagospodarowaniu i użytkowaniu polskiej przestrzeni. Jest organizacją społeczną i obywatelską, otwartą dla wszystkich, którzy przez swą działalność gospodarczą i polityczną oraz tworzoną wiedzę i dzięki posiadanym umiejętnościom, podnoszą jakość polskiej przestrzeni i chcą by była ona coraz bardziej atrakcyjną i konkurencyjną we współczesnym świecie.
 
Krajowy Zasób Nieruchomości KZN
Nadrzędną misją KZN jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych oraz tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych.

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Działania Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP realizowane są w zespołach branżowych, w tym rzeczoznawców, urbanistyki, kształcenia oraz legislacji. Architekci, poprzez współdziałanie środowiska zawodowego, odpowiedzialnie kształtują architekturę.
 
Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów
Głównym celem Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest skonsolidowanie uczelni rolniczych w Polsce. Na podstawie porozumień zawiązywanych przez Obserwatorium z tymi uczelniami, prowadzone są wspólne projekty naukowe, badawcze i komercyjne, a w szczególności cykliczne diagnozy dotyczące stanu oraz perspektyw rozwoju obszarów wiejskich i małomiasteczkowych.
 
Digital Heritage
Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego współpracuje z serwisem internetowym http://digitalheritage.pl. W serwisie DigitalHeritage.pl publikowane są treści związane z upowszechnianiem, digitalizacją, ochroną, przechowywaniem i zachowaniem obiektów cyfrowego dziedzictwa kulturowego.
 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK