Konsultacje dla studentów

prof. dr hab. inż. Józef Hernik – konsultacje na platformie MS Teams w terminie uzgodnionym drogą mailową rmhernik@cyf-kr.edu.pl

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński – konsultacje na platformie MS Teams w terminie uzgodnionym wcześniej ze starostą mailowo krzysztof.gawronski@urk.edu.pl; czwartek od godz. 13:00-14:30

prof. dr hab. inż. Bohdan Cherkes – konsultacje  drogą mailową, telefoniczne i skype: tscherkes53@gmail.com.pl

dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK – konsultacje na na platformie MS Teams, wtorek 11:30–13:30  i  mailowe: tomasz.salata@urk.edu.pl

dr hab. inż. Barbara Prus, prof. URK – konsultacje na na platformie Office 365 / MS Teams w terminie uzgodnionym drogą mailową b.prus@urk.edu.pl

dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. URK – konsultacje online na platformie MS Teams w terminie uzgodnionym wcześniej drogą mailową tomasz.noszczyk@urk.edu.pl

dr inż. Anita Kukulska-Koziel, prof. URK – konsultacje na platformie MS Teams w terminie uzgodnionym drogą mailową a.kukulskakoziel@gmail.com

dr inż. arch. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk – konsultacje na platformie MS Teams w terminie uzgodnionym drogą mailową magdalena.wilkosz-mamcarczyk@urk.edu.pl

dr Julia Gorzelany – konsultacje na platformie MS Teams w terminie uzgodnionym drogą mailową j.gorzelany@urk.edu.pl

dr inż. Renata Różycka-Czas – konsultacje na platformie MS Teams w terminie uzgodnionym drogą mailową renata.rozycka-czas@urk-edu.pl

dr inż arch. Michał Uruszczak – konsultacje mailowe, telefoniczne i portale społecznościowe, rmuruszczak@op.pl

dr inż Barbara Czesak – konsultacje na platformie MS Teams w terminie uzgodnionym drogą mailową  barbara.czesak@urk.edu.pl

dr inż. Karol Król – konsultacje na platformie MS Teams w terminie uzgodnionym drogą mailową k.krol@urk.edu.pl

dr inż. Katarzyna Cegieska – konsultacje na platformie MS Teams w terminie uzgodnionym wcześniej drogą mailową cegielska.katarzyna@wp.pl

mgr inż. Maria Pazdan – konsultacje na na platformie MS Teams, czwartek 13:00–14:00 i drogą mailową maria.pazdan@urk.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK