Działalność naukowa

Prawne i techniczne problemy planowania przestrzennego

Przetwarzanie danych przestrzennych w analizach zagospodarowania terenu

Geograficzne systemy informacji przestrzennej

Systemy informacji terenowej, zarządzanie informacją w zakresie uwarunkowań środowiskowych

Bazy danych realizowane na potrzeby gospodarki przestrzennej

Zarządzanie organizacjami (w tym urzędami)

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej, rozwój i konkurencyjność regionalna

Waloryzacja i ochrona gruntów rolnych w kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka nieruchomościami

Architektura krajobrazu oraz ochrona krajobrazów kulturowych i dziedzictwa kulturowego

Statystyczne modelowanie zmian użytkowania gruntów

Badanie zmian użytkowania gruntów i pokrycia terenu w Polsce

Energia odnawialna i autarkia energetyczna

Przemiany przestrzenne i społeczno-gospodarcze terenów podmiejskich
 
Analizy rozwoju społeczno-gospodarczego
 
 
 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK