Konferencje i seminaria

Konferencje i seminaria

» Cultural Heritage 2022
W poniedziałek 9 maja 2022 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. Cultural Heritage 2022. W trakcie wydarzenia zaprezentowano Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski (ISBN 978-83-66602-48-9) pod redakcją prof. Józefa Hernika, dr inż. Karola Króla, prof. URK oraz dr hab. inż. Barbary Prus, prof. URK.
 
Project ‘Cultural Heritage of Small Homelands’ no. PPI/APM/2018/1/00010/U/001 is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange as a part of the International Academic Partnerships.

» International Scientific Conference Cultural Heritage — Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziedzictwo Kulturowe, Kraków, 26–29 września 2021.
 
 
Project ‘Cultural Heritage of Small Homelands’ no. PPI/APM/2018/1/00010/U/001 is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange as a part of the International Academic Partnerships.

» Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej — II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Program konferencji; galeria fotografii

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu zorganizowała II Międzynarodową Konferencję Naukową w cyklu: PRZESTRZEŃ–TECHNOLOGIA–EKONOMIA — dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej (24 marca 2017 r.). Konferencja organizowana była wspólnie z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń i wyników badań naukowych w zakresie geodezji i kartografii, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, geomatyki, zarządzania i ekonomii, a także inżynierii, kształtowania środowiska i gospodarki wodnej.


» Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej — I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Program konferencji

Katedra zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Aktualne trendy rozwoju regionalnego”. Konferencję zorganizowano w cyklu: PRZESTRZEŃ — TECHNOLOGIA — EKONOMIA. Konferencja odbyła się 6 marca 2015 r.


» Cultural Landscapes in Rural and Urban Areas
4th International and Interdisciplinary Symposium „Cultural Landscapes in Rural and Urban Areas: The Integration of Past, Present, and Future in Spatial Planning and Land Management”, September 4th – September 6th, 2014 in Kraków.


» Cultural landscape
International scientific conference „Cultural landscape — Protecting Historical Cultural Landscapes to Strengthen Regional Identities and Local Economies”. Kraków 5−7 May 2008 (Projekt: Ochrona historycznych krajobrazów kulturowych w celu wzmocnienia tożsamości regionalnej i lokalnej gospodarki, nr 5D106).

 

Wybrane seminaria

  • Seminar from tradition to modernity — the application of artificial intelligence in land use planning (Kraków, 30 czerwca – 1 lipca 2021).
  • Seminar „Plant cultural heritage”, Kraków 26–28 May 2019.
  • Seminar „Cultural heritage of small homelands”, Kraków 03–05 February 2019.
  • Seminar „Comparison of the Culture Landscapes under Background of the Urbanization in China and Poland”, Kraków 21.07–02.08.2014.
  • Seminar: Experience of Master Program study in Poland „Development of New Land Governance Studies in Macedonia and Ukraine” Kraków, May 9th – May 21st, 2011.
  • Seminar „Land management of mountain and highland river valleys in sustainable development”, Krakow 3–7 July 2010.
  • International Workshop „Curricula for cultural landscapes”, Kraków 30–31 March 2007.
  • Seminar „Cultural landscape”, Kraków 7-8 grudnia 2006.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK