Archiwum 2022

 7 września 2022 # # #

 » Cykl: projekty naukowe

W środę 7 września br. odbyło się kolejne seminarium zespołu projektowego GeoSen. Tematem przewodnim były sztuczna inteligencja i geodane dla sensybilizacji lokalnych społeczności.

#


 31 sierpnia 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

We wtorek 30 sierpnia 2022 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z pracownikami Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu @UR_WISiG. Na spotkaniu omówiono szczegóły współpracy w ramach zawartego porozumienia.

Ze strony MPOIA RP uczestniczyli: arch. Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP, arch. Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP, arch. Marek Tarko – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP oraz arch. Dorota Verey.

# #

Ze strony @KGPiAK uczestniczyli: Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, prof. dr hab. inż. Józef Hernik, Prodziekan ds. Kierunków: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK, oraz dr hab. inż. Barbara Prus, prof. URK – koordynator przedmiotów związanych z planowaniem przestrzennym.

Galeria fotografii


 22 sierpnia 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W poniedziałek 22 sierpnia 2022 roku JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK podpisał umowę o współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Ze strony MPOIA RP sygnatariuszami umowy byli: Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP oraz Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP. Koordynacją zadań wynikających z umowy zajmie się @KGPiAK @UR_WISiG.

# #

W spotkaniu inaguracyjnym uczestniczyli także: Marek Tarko – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK, Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, prof. dr hab. inż. Józef Hernik oraz dr hab. inż. Barbara Prus, prof. URK – koordynator przedmiotów związanych z planowaniem przestrzennym.

Galeria fotografii


6 sierpnia 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do zapoznania się z monografią naukową pt. Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin. Opracowanie powstało pod redakcją naukową Karola Króla, Józefa Hernika oraz Barbary Prus z @KGPiAK. Publikacja może posłużyć m.in. jako materiał źródłowy przy opracowywaniu strategii rozwoju jednostek samorządowych.

#

Król, K., Hernik, J., Prus, B. (red.) (2022). Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków (ISBN 978-83-66602-56-4). https://doi.org/10.6084/m9.figshare.20443677

Monografię opracowano w ramach międzynarodowego projektu NAWA „Cultural heritage of small homelands” (Nr PPI/APM/2018/1/00010/U/001) finansowanego przez polską Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – Międzynarodowe Partnerstwa Akademickie.


21 lipca 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji pracowników @KGPiAK, która powstała we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Artykuł pt. Exploring green areas in Polish cities in context of anthropogenic land use changes opublikowano w prestiżowym czasopiśmie The Anthropocene Review @SAGE (200 pkt wg MEiN).

Celem pracy było zbadanie przestrzenno-czasowych zmian terenów zieleni w polskich miastach. Badania przeprowadzono w skali makro (dla wszystkich 936 polskich miast) i w skali mikro (na przykładzie dwóch miast: Krakowa i Torunia) w latach 2006-2018.

Noszczyk, T., Cegielska, K., Rogatka, K., Starczewski, T. (2022). Exploring green areas in Polish cities in context of anthropogenic land use changes. The Anthropocene Review. https://doi.org/10.1177/20530196221112137  


16 lipca 2022 # # #

 » Borderland Cultural Heritage

Prof. dr hab. inż. Józef Hernik odbył wizytę badawczą na Uniwersytecie w Ostrawie (Czechy) 10-11 lipca. Podczas wizyty wypracowano plan wspólnych międzynarodowych badań w nurcie Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza (Borderland Cultural Heritage). Ze strony @KGPiAK w badaniach uczestniczą także: prof. dr hab. inż. arch. Bohdan Czerkes, dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz–Mamacarczyk oraz dr inż. Karol Król, prof. URK.

# # #

Do tej pory zespół @KGPiAK przeprowadził międzynarodowe badania w ramach nurtu Borderland Cultural Heritage na Ukrainie. Wyniki tych badań opublikowano:

Cherkes, B.; Hernik, J.; Król, K.; Wilkosz-Mamcarczyk, M. Polish-Ukrainian Borderland Cultural Heritage Bridges—Lesson Drawn from Forced Population Relocation. Sustainability 2021, 13, 7898. https://doi.org/10.3390/su13147898

Galeria fotografii 


15 lipca 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W czwartek 14 lipca 2022 roku odbyło się seminarium naukowe w ramach projektu RuralStrateg: Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich.

# # #

W seminarium uczestniczyli członkowie zespołów projektowych z Wydziałów Rolniczo-Ekonomicznego, Technologii Żywności oraz Inżynierii Środowiska i Geodezji (@KGPiAK). Na spotkaniu omówiono efekty dotychczasowych prac oraz przyjęto strategię dalszych działań.

Galeria fotografii 


14 lipca 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W środę 13 lipca 2022 roku odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę @KGPiAK z Towarzystwem Urbanistów Polskich o/Kraków, reprezentowanym przez dr inż. arch. kraj. Marcelego Łasochę oraz mgr inż. arch. Tomasza Babicza.

# # #

Na spotkaniu zainicjowano współpracę oraz omówiono wybrane aspekty szeroko rozumianej urbanistyki i gospodarki przestrzennej.

Galeria fotografii


13 lipca 2022 # # #

 » Projekt naukowy: GeoSen

We wtorek 12 lipca 2022 roku odbyło się polsko-niemieckie seminarium kick-off meeting w ramach projektu naukowego GeoSen, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na seminarium omówione zostały zagadnienia metodologiczne badań.

# # #

W seminarium uczestniczyli m.in. Prof. Dr.-Ing. H.-J. Linke (Fachgebiet Landmanagement, Institut für Geodäsie, Technische Universität Darmstadt), Dr.-Ing. Markus Huhn (CORAmaps GmbH), Miriam Mayer, M.Sc. (Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Technische Universität Darmstadt, Institut für Geodäsie, Fachgebiet Landmanagement) oraz zespół projektowy z @KGPiAK.

Galeria fotografii


 11 lipca 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją, która powstała w @KGPiAK we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach: Digital artefacts of rural tourism: the case study of Poland. Artykuł ukazał się w czasopiśmie naukowym Global Knowledge, Memory and Communication @EmeraldGlobal.

Autorzy wykazali, że cyfrowy dorobek kulturowy obszarów wiejskich to zbiór cyfrowych artefaktów utworzonych na tych obszarach i charakterystycznych dla tych obszarów. Cyfrowe artefakty obszarów wiejskich dokumentują nie tylko zmiany w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale także infrastrukturalne, środowiskowe, kulturowe i społeczno-gospodarcze.

Król, K., Zdonek, D. (2022). Digital artefacts of rural tourism: the case study of Poland. Global Knowledge, Memory and Communication. https://doi.org/10.1108/GKMC-03-2022-0052 


1 lipca 2022 # # #

 » Projekt naukowy: GeoSen

W piątek 1 lipca 2022 roku odbyło się spotkanie inaguracyjne w ramach projektu naukowego GeoSen „Sztuczna inteligencja i geodane dla sensybilizacji lokalnych społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju przestrzennego”. W spotkaniu uczestniczył zespół @KGPiAK oraz Geomatic Michał Wyczałek-Jagiełło.

# # # #

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego, który za pomocą dedykowanych narzędzi i algorytmów obliczeniowych pozwoli identyfikować zmiany zagospodarowania i pokrycia terenu. Zadaniem systemu jest wspieranie procesów nowoczesnego planowania przestrzennego przy zastosowaniu sztucznej inteligencji, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym.

Galeria fotografii
Program seminarium

#

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 4. Konkurs polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej.


29 czerwca 2022 # # #

» Projekt naukowy Agrobiodiversity

W dniach 11–19 czerwca 2022 roku Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazy prof. dr hab. inż. Józef Hernik przebywał z wizytą naukową na Uniwersytecie we Florencji (Włochy). Celem wizyty było zakończenie prac i wysłanie międzynarodowego wniosku badawczego zakwalifikowanego do II etapu w ramach konsorcjum do programu 2022 Joint FACCE-JPI Suscrop Call on Agrobiodiversity.

# # #

W skład konsorcjum projektu pod kierownictwem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wchodzą: University of Florence (Włochy), Estonian University of Life Sciences (Estonia), Ankara University (Turcja), UCLouvain (Belgia) oraz University of Hohenheim (Niemcy).

Galeria fotografii


28 czerwca 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W dniach 26-27 czerwca 2022 roku odbyło się seminarium naukowe pt. „Trwałość projektu Dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn w badaniach i we wdrożeniach” (Dwór Sieraków, Dobczyce). Na spotkaniach roboczych wypracowano koncepcję dwóch projektów naukowych realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi. Wymierne efekty wkrótce.

# # #

Seminarium odbyło się w ramach podsumowania i kontynuacji projektu naukowego Cultural Heritage of Small Homelands.

Galeria fotografii
Program seminarium

Project ‘Cultural Heritage of Small Homelands’ no. PPI/APM/2018/1/00010/U/001 is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange as a part of the International Academic Partnerships.


24 czerwca 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Ogłoszony w 2021 roku Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (edycja 2021 r.) został rozstrzygnięty.

#

Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii rozprawy doktorskie uzyskała praca pt. „Koncepcja multimetrycznego indeksu antropopresji opracowanego w środowisku GIS” autorstwa dr inż. Katarzyny Cegielskiej (promotor: dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. UR) z @KGPiAK @UR_WISiG. Gratulacje!


20 czerwca 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu @UR_WISiG rozpoczęła realizację projektu naukowego RuralStrateg: Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich.

#

Celem projektu RuralStrateg jest wspieranie procesów innowacyjności w rozwoju obszarów wiejskich. Innowacyjność ta polaga na włączeniu dziedzictwa kulinarnego do strategicznego planu rozwoju regionalnego. Kierownikiem projektu jest dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK z @WydziaE. W realizację projektu z ramienia @KGPiAK zaangażowani są prof. Józef Hernik oraz dr Karol Król.


7 czerwca 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W piątek 3 czerwca 2022 roku odbyło się spotkanie pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu z przedstawicielami Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP (MPOIA RP). Na spotkaniu obecni byli Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP oraz Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP.

#  #  #

Celem spotkania było nawiązanie współpracy naukowej i dydaktycznej.

Galeria fotografii

Media społecznościowe MPOIA RP


 6 czerwca 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W piątek 3 czerwca 2022 roku odbyło się seminarium naukowe pt: Zakorzenieni w dziedzictwie, otwarci na innowacje, połączone ze spotkaniem społeczności studentów i absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna @KGPiAK @UR_WISiG.

  #

Seminarium było częścią podsumowania projektu naukowego ‘Cultural heritage of small homelands’ finansowanego w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Galeria fotografii
Program seminarium


18 maja 2022 # # #

» Silne aglomeracje – silne Karpaty

Prof. dr hab. inż. Józef Hernik odbył wizytę studyjną w dniach 10-11 maja 2022 r. w ramach projektu pn. „Silne aglomeracje – silne Karpaty”, Rzeszów. W pierwszym dniu wizyty uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki, a w drugim dniu wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aglomeracje na obszarach transgranicznych EU”.

# # #


17 maja 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W dniach 8-13 maja 2022 r. naukowcy z Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu gościli na stażu naukowym w @KGPiAK. W ramach stażu goście z Torunia uczestniczyli w seminariach naukowych: Cultural Heritage 2022 (9 maja 2022 r.) oraz Współczesne przemiany przestrzeni miejskiej a dziedzictwo kulturowe (12 maja 2022 r.).

# # #

Istotnym elementem stażu była wizyta studyjna w Nowej Hucie, w trakcie której omawiano założenia koncepcji urbanistycznej i zieleni miejskiej.


14 maja 2022 # # #

» Projekt naukowy Agrobiodiversity

W dniach 30 kwietnia – 4 maja 2022 roku Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazy prof. dr hab. inż. Józef Hernik przebywał z wizytą naukową na Uniwersytecie we Florencji (Włochy). Jej celem było zakończenie prac w ramach konsorcjum nad projektem badawczym do programu 2022 Joint FACCE-JPI Suscrop Call on Agrobiodiversity. SusCrop otrzymuje fundusze z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020.

#  #  #

W skład konsorcjum projektu pod kierownictwem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wchodzą: University of Florence (Włochy), Estonian University of Life Sciences (Estonia), Ankara University (Turcja), UCLouvain (Belgia) oraz University of Hohenheim (Niemcy). Miło nam poinformować, że wniosek został zakwalifikowany do II etapu.


 10 maja 2022 # # #

» Dziedzictwo kulturowe w programie Tematy Dania

9 maja 2022 roku prof. Józef Hernik z @KGPiAK oraz Tomasz Latocha, burmistrz Brzeska uczestniczyli w programie Tematy Dnia w TVP3 Kraków. Odpowiadali na pytania o dziedzictwo kulturowe.

#

Warto zwiedzać Małopolskę, miejsca nieoczywiste, wydawać by się mogło niepozorne. Można je odkryć w Multimedialnym katalogu dziedzictwa kulturowego Małopolski. Relacja w Kronice TVP3 Kraków (15 minuta)


9 maja 2022 # # #

» Cultural Heritage 2022

W poniedziałek 9 maja 2022 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. Cultural Heritage 2022. W trakcie wydarzenia zaprezentowano Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski (ISBN 978-83-66602-48-9) pod redakcją prof. Józefa Hernika, dr inż. Karola Króla, prof. URK oraz dr hab. inż. Barbary Prus, prof. URK z @KGPiAK.

#  #  #  #

Relacja wideo

Relacja fotograficzna

Relacja prasowa URK

Program seminarium


 28 kwietnia 2022 # # #

» Porozumienie o współpracy

26 kwietnia 2022 roku w Rezydencji Ambasadora USA Marka F. Brzezinskiego w Warszawie prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą podpisał trójstronne porozumienie z Amerykańską Agencją Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency) i Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym.

#  #

Od lewej: Prof. Andrzej Sechman, Ambasador Mark F. Brzezinski, Dr Barbara Czesak, Prof. Józef Hernik. Koordynatorzy prozumienia — Dr. Richard Baldauf (USA) i Prof. Józef Hernik (KGPiAK). Laboratorium EPA w North Carolina (2019 r.).

#  #  # 
 

Porozumienie ‘Air pollution mitigation through urban design and green infrastructure’ ma na celu prowadzenie badań dotyczących wpływu odpowiednio zaplanowanej zieleni na jakość powietrza. Inicjatorem podpisania porozumienia był prof. dr inż. Józef Hernik z @KGPiAK. Życzymy owocnej współpracy! 


27 kwietnia 2022 # # #

» @KGPiAK w mediach społecznościowych

Zapraszamy na oficjalny kanał YouTube @KGPiAK, na którym opublikowano m.in. Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski. Na multimedialny katalog składa się 19 filmów prezentujących dziedzictwo kulturowe wybranych gmin Małopolski oraz film prezentujący zaangażowanie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w identyfikację i ochronę tego dziedzictwa. Filmy powstały w ramach projektu naukowego: Cultural Heritage of Small Homelands.

Project ‘Cultural Heritage of Small Homelands’ no. PPI/APM/2018/1/00010/U/001 is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange as a part of the International Academic Partnerships.


 26 kwietnia 2022 # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Wielu użytkowników wspomina pierwsze kroki stawiane w Internecie z nostalgią i rozrzewnieniem. Pierwsze strony internetowe publikowane na bezpłatnych serwerach wzbudzają nierzadko duży sentyment. Zapraszamy do zapoznania się ze spojrzeniem na przemijanie w Internecie z perspektywy cyfrowego dziedzictwa kulturowego. Badania przeprowadzono pod kierunkiem dr inż. Karola Króla, prof. URK* we współpracy z dr inż. Dariuszem Zdonkiem z Politechniki Śląskiej.

Król, K., Zdonek, D. (2022). Initiatives to Preserve the Content of Vanishing Web Hosting. Sustainability, 14(9), 5236, https://doi.org/10.3390/su14095236

*artykuł powstał w ramach nurtu badawczego KGPiAK zainicjowanego przez prof. Józefa Hernika nt. Dziedzictwa kulturowego małych ojczyzn.


20 kwietnia 2022 # #

» Konkurs 'Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym'

Z satysfakcją informuję, że jury jednomyślnie wyłoniło zwycięzców pierwszej edycji konkursu dla uczniów szkół średnich nt. Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w poniedziałek 9 maja br. o godzinie 12:00 w trakcie międzynarodowego seminarium poświęconego zagadnieniom dziedzictwa kulturowego (pobierz program wydarzenia).
Zapraszamy do udziału rodziny, wychowawców oraz wszystkich zaprzyjaźnionych uczniów.

dr inż. Karol Król, prof. URK
Przewodniczący jury konkursowego

 


 4 kwietnia 2022 # #

» Cykl: działalność naukowa

Economizing Nature, Call for Papers, Special Track in ENVIROINFO2022 26th – 28th September 2022 at University of Hamburg, Germany. Full details of Scope and Topics; Submission Types and Dates.

Special Track Co-Chairs:
Horst Kremers, CODATA-Germany (Berlin), office@Horst-Kremers.de
Józef Hernik, University of Agriculture (Krakow, Poland) jozef.hernik@urk.edu.pl
Sahil Shah, Alliance to Feed the Earth in Disasters (ALLFED), (GB) sahil@allfed.info


  22 marca 2022 # #

» Dzień Otwarty Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

21 marca 2022 roku odbył się Dzień Otwarty Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W organizację zaangażowali się także pracownicy @KGPiAK. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty praktyczne. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją: https://tiny.pl/9n8wx

# # # # 


 14 marca 2022 # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do publikowania w zeszycie specjalnym w czasopiśmie naukowym Sustainability (ISSN: 2071-1050, Current Impact Factor: 3.251) nt. Local and Global Threats to Rural and Peri-Urban Cultural and Natural Landscapes (Lokalne i globalne zagrożenia dla wiejskich i podmiejskich krajobrazów kulturowych i naturalnych ).

Redaktorami zeszytu są prof. Józef Hernik, dr hab. Barbara Prus, prof URK oraz dr Karol Król, prof URK.

Krajobrazy kulturowe i przyrodnicze to zintegrowane, mozaikowe układy elementów społecznych i środowiskowych ukształtowane przez wieki. Ich potencjał można oceniać pod kątem walorów estetycznych, przyrodniczych i kulturowych, które należy rozpatrywać wieowymiarowo. Rosnąca globalna presja na połączone krajobrazy rolno-leśne i podmiejskie powoduje ich nieodwracalne przekształcenia w obrębie unikalnego i podatnego na zmiany tradycyjnego krajobrazu lokalnego, jego różnorodności biologicznej oraz wartości ekologicznej i kulturowej. Wpływa również na tożsamość obszaru. Zapraszamy do publikowania w zeszycie specjalnym. Tematami tego zeszytu są m.in.:

 • krajobrazy rolniczo-leśne,
 • krajobrazy kulturowe,
 • krajobrazy wrażliwe pod względem kulturowym i środowiskowym,
 • globalne i lokalne zagrożenia,
 • opracowanie nowych wzorców zarządzania krajobrazem,
  nowe podejście do ochrony krajobrazu.

 25 lutego 2022 # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do publikowania w zeszycie specjalnym w czasopiśmie naukowym LAND (ISSN: 2073-445X, Current Impact Factor: 3.398) nt. Impact of Socioeconomic Changes on Urban and Rural Spatial Planning and Space Management (Wpływ zmian społeczno-gospodarczych na planowanie przestrzenne miast i wsi oraz zarządzanie przestrzenią).

Redaktorami zeszytu są prof. Józef Hernik, dr Karol Król, prof URK oraz dr hab. Barbara Prus, prof URK.

Minione dekady to czas ożywionych zmian społeczno-gospodarczych, których konsekwencje zaobserwować można w otaczającej nas przestrzeni, zarówno tej industrialnej, jaki i przyrodniczej i kulturowej. Dynamiczne zmiany zachodzą m.in. w przestrzeni, sposobach jej ukształtowania i zagospodarowania, ale także jej ochrony i użytkowania. Zmiany te są konsekwencją rozwoju w obszarach prawa, polityki, techniki i technologii oraz ochrony środowiska. Są także konsekwencją przemian kulturowych i zmian klimatycznych. Zmieniające się uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, ale także presji środowiskowych i zagospodarowania i ukształtowania terenu są bardzo zróżnicowane i mają złożony charakter. To wydanie specjalne ma na celu zaprezentować pogłębione badania nad wpływem zmian społeczno-gospodarczych na planowanie i zarządzanie przestrzenią miejską i wiejską. Lepsze poznanie tych zmian jest konieczne do sprawnego przeciwdziałania negatywnym skutkom zachodzących przemian i takiego ukierunkowania polityki społeczno-gospodarczej oraz klimatycznej, które umocni podstawy dla zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

 • planowanie przestrzenne w polityce rozwoju i rozwoju regionalnym,
 • planowanie przestrzenne zintegrowane z planowaniem społeczno-gospodarczym,
 • badania rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • opracowywanie multimetrycznych wskaźników rozwoju i oceny zagospodarowania przestrzennego,
 • metody taksonomiczne w ocenie zmian funkcjonalno-przestrzennych i presji środowiskowych,
 • zastosowanie metod taksonomicznych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • efektywne planowanie inwestycji publicznych w warunkach zmniejszającego się zaludnienia i zagrożenia utratą funkcji,
 • analizy danych społeczno-gospodarczych i środowiskowych, 
 • typologia obszarów funkcjonalnych, identyfikacja obszarów problemowych i wzorcowych,
 • opracowanie wskaźników monitorowania miejskich i wiejskich obszarów funkcjonalnych,
 • analizy procesów gospodarowania i zarządzania przestrzenią, ale także ciekawe studia przypadków.

  18 lutego 2022 # #

» Cykl: konferencje naukowe

Prof. dr hab. inż. Józef Hernik – kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu otwiera międzynarodową konferencję „Cultural Heritage 2021”. Relację opublikowano w Biuletynie Informacyjnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 4(129), 51-53 → https://tiny.pl/9l12j

#

 


15 lutego 2022 # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Dr Julia Gorzelany z @KGPiAK otrzymała wyróżnienie od studentów @UR_WISiG. Nasza koleżanka znalazła się na liście TOP3 opracowanej na podstawie ankiet za semestr letni w roku akademickim 2020/2021. Gratulacje!

#


 31 stycznia 2022 # #

» Cykl: rekrutacja

Jesteś zainteresowany rozwiązywaniem problemów środowiskowych, projektowaniem, analizowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni, tworzeniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz projektów architektonicznych? Zapoznaj się z ofertą Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji @UR_WISiG Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie @UR_Krakow. Zapraszamy do zapoznania się z dodatkiem specjalnym do Dziennika Polskiego Edukacja (pobierz plik PDF).

rekrutacja


25 stycznia 2022 # #

» Cykl: publikacje naukowe

Naukowcy z @KGPiAK zbadali wpływ rozwoju miast i stref podmiejskich na zachowanie dziedzictwa i krajobrazu kulturowego dawnej podkrakowskiej wsi Bronowice Małe. Układ ruralistyczny Bronowic Małych jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków (GEZ), jednak ze względu na atrakcyjną lokalizację podlega silnej presji inwestycyjnej.
Rozbudowane studia historyczno-architektorniczne pozwoliły opracować archetyp domu bronowickiego, który jest współczesną kontynuacją tradycyjnej zabudowy drewnianej, czyli tzw. chałupy bronowickiej. Przedstawiona autorska metoda (BCM), łącząca wywiad terenowy z założeniami taksonomii numerycznej, pozwala na ocenę spójności nowopowstającej zabudowy o funkcji mieszkaniowej z tradycyjnymi wzorcami zabudowy wsi. Wyniki badań pokazały, że pomimo ochrony w aktach prawa miejscowego oraz pomimo wpisu do GEZ, w Bronowicach Małych powstaje zabudowa niezgodna z obowiązującymi zapisami, kontrastująca z budynkami tworzącymi historyczny rdzeń wsi. W trakcie badań terenowych zaobserwowano dynamicznie powstającą zabudowę wielorodzinną, pomimo tego, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje jedynie zabudowę o charakterze jednorodzinnym.

Olczak, B., Wilkosz-mamcarczyk, M., Prus, B., Hodor, K., Dixon-gough, R. (2022). Application of the building cohesion method in spatial planning to shape patterns of the development in a suburban historical landscape of a'village within Kraków'. Land Use Policy, 114, 105997. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.105997


21 stycznia 2022 # #

» Cykl: publikacje naukowe

Dotychczas zidentyfikowano szereg technik projektowych oraz atrybutów, które definiują niepowtarzalny charakter archaicznych witryn internetowych turystyki wiejskiej w Polsce. Witryny te nie zostały jednak zbadane pod kątem wykorzystania elementów graficznych tzw. e-folkloru. To pierwsza w Polsce i prawdopodobnie pierwsza praca na świecie poświęcona badaniom cyfrowego folkloru turystyki wiejskiej. Zapraszamy do lektury:

Król, K., Hernik, J. (2022). Digital Folklore of Rural Tourism in Poland. Sustainability, 14(13), 1165. https://doi.org/10.3390/su14031165


8 stycznia 2022 # #

» Cykl: publikacje naukowe

Zespół pracowników @KGPiAK opublikował ważne badania dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na znaczenie zieleni miejskiej dla mieszkańców Krakowa w czasopiśmie Land Use Policy!
Wyniki badań wskazują, że odwiedzanie terenów zielonych w czasie pandemii COVID-19 dla ponad 75% ankietowanych miało bardzo duże lub duże znaczenie dla zmniejszenia poziomu ich stresu, a dla 54.2% badanych miało największe znaczenie dla poprawy ich ogólnego samopoczucia (54.2%). Z badań KGPiAK wynika też, iż mieszkańcy Krakowa są gotowi pokonywać większe odległości, aby obcować z zielenią w atrakcyjnym otoczeniu.
Jako, że w związku z pandemią zmieniło się postrzeganie i znaczenie miejskich terenów zielonych dla społeczeństwa Krakowa, należy chronić te tereny i potencjalnie je rozwijać. Sprzyja to bowiem poprawie samopoczucia i kondycji psychicznej ludzi. Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem dotyczącym wpływu pandemii COVID-19 na znaczenie zieleni miejskiej dla społeczeństwa Krakowa:
Noszczyk T., Gorzelany J., Kukulska-Kozieł A., Hernik J. 2022. The impact of the COVID-19 pandemic on the importance of urban green spaces to the public. Land Use Policy, 113, 105925. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105925

#

 


Przejdź do archiwum wiadomości (rok 2022).

Przejdź do archiwum wiadomości (rok 2021).

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK